Foto: Toms Grinbergs, Latvijas Universitāte

Bakalaura grāda ieguvei un karjeras iespēju paplašināšanai Latvijas Universitāte (LU) medicīnas koledžu absolventus aicina Medicīnas fakultātē (MF) turpināt māszinību studijas vēlākos studiju posmos un 1 - 2 gadu laikā iegūt bakalaura grādu.

Profesionālā bakalaura studiju programma "Māszinības" sagatavo mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas māsas, attīstot viņu analītiskās spējas pacientu aprūpē, kā arī prasmes un kompetences patstāvīgi rīkoties dažādās aprūpes situācijās. Absolventi var iegūt kvalifikāciju: bērnu aprūpes, internās aprūpes, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes, operāciju, ambulatorās aprūpes, ķirurģiskās aprūpes vai garīgās veselības aprūpes māsa.    

Saskaņā ar iepriekš iegūto izglītību koledžu absolventi studijas LU var turpināt 5. vai 7. semestrī un bakalaura grādu, kā arī profesionālo kvalifikāciju iegūt 1 vai 2 gadu laikā. 

Pieteikšanās studijām norisināsies klātienē - LU MF telpās Jelgavas ielā 3:
4. un 5. jūlijā plkst. 9.30-12.00 un 13.00-16.30;
6. jūlijā plkst. 9.30-15.00;
10., 11. un 12. jūlijā plkst. 10.30-13.00 un 14.00-18.00;
15. jūlijā plkst. 9.30-12.00 un 13.00-17.00.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un iepriekšējo (koledžas) izglītību apliecinošs dokuments ar pielikumiem. Ja kopš diploma ieguves mainīts vārds/uzvārds, nepieciešams dokuments, kas to apliecina (piemēram, laulības apliecība).

Papildu informācija par studijām un pieteikšanos pieejama, sazinoties elektroniski lumedi@lu.lv vai pa tālruni 67033820. 

Dalīties