LU Muzeja Cilvēka patoloģijas kolekcija

Pēc Latvijas Universitātes dibināšanas 1919. gadā pieredzējušam speciālistam patologanatomam profesoram Romanam Adelheimam (1881-1938) tika uzticēts organizēt studentu apmācību patoloģiskajā anatomijā. Viņš izveidoja Patoloģiskās anatomijas institūtu (katedru), iekārtoja studentu auditorijas, patohistoloģisko laboratoriju, katedras bibliotēku un 1921. gadā lika pirmos pamatus arī Patoloģiskās anatomijas muzejam.

Kad Latvijas Universitātē 1997. gadā pēc 47 gadu pārtraukuma tika atsākta Medicīnas fakultātes darbība, darbu atsāka arī Cilvēka patoloģijas muzejs.

LU Muzeja Cilvēka patoloģijas kolekcija nodrošina LU MF studentus un dažādu specialitāšu rezidentus ar uzskates materiāliem, kas ļauj vizualizēt slimības izraisītās pārmaiņas organismā, padziļināti apgūt slimību patomorfoloģiju un patoģenēzi.

Kolekcijā lielā skaitā ir savākti patoloģiski izmainītu cilvēka orgānu makropreparāti, mikropreparāti, patoloģiski izmainītu orgānu mulāžas, plakāti, kas makroskopiskā un mikroskopiskā līmenī ataino visdažādākās patoloģiskās pārmaiņas cilvēka organismā. Medicīnas fakultātes 2., 3. un 4. kursa studenti, kas apgūst patoloģijas kursu, kā arī ārsti rezidenti saskaņā ar nodarbību plānu, tiek nodrošināti ar Muzeja uzskates materiālu, kas atbilst ik nedēļas jaunai apgūstamajai tēmai.

Muzejs ikvienam interesentam piedāvā iepazīt cilvēka sirds un asinsvadu dažādas patoloģijas, aknu, nieru, smadzeņu, ādas, zarnu un citas lokalizācijas patoloģijas, cilvēka embriju un augļu makro-preparātus dažādos attīstības posmos ar dažādām patoloģijām, kā arī bagātu vairākos orgānos atrasto akmeņu kolekciju, lieliski saglabātu 1897. gada mikropreparātu kolekciju un citus interesantus priekšmetus.

Muzejs piedāvā:

  • interesentus iepazīstināt ar patoloģijas attīstības vēsturisko pārskatu Latvijas Universitātē;
  • ekskursijas ar stāstījumu par Latvijā un pasaulē biežāk sastopamajām patoloģijām;
  • interaktīvas nodarbības ar patoloģiski izmainīto un normālo šūnu uzbūves mikroskopisko atšķirību atpazīšanu mikroskopā.

Maksas pakalpojumu cenrādis