Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pieteikšanās ERASMUS+ studiju mobilitātei
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.03.2019.

ERASMUS+ ir populārākā studiju un prakses mobilitātes programma Eiropā, programma piedāvā stipendiju (no 3 līdz 12 mēnešiem) studijām un/vai praksei kādā no LU MF sadarbības augstskolām.

Stipendijas studiju mobilitātei 2018./2019. ak. g.

450 EUR / mēn.

Bulgārija, Rumānija, Maķedonija, Igaunija, Lietuva

500 EUR / mēn.

Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Horvātija, Slovēnija, Grieķija, Turcija

600 EUR / mēn.

Vācija, Spānija, Portugāle, Malta, Kipra

650 EUR / mēn.

Austrija, Itālija

670 EUR / mēn.

Francija, Nīderlande, Beļģija, Luksemburga, Islande

700 EUR / mēn.

Norvēģija, Lihtenšteina, Lielbritānija, Dānija, Zviedrija, Somija, Īrija

*  Erasmus+ stipendija var būt piešķirta viena semestra studijām ārvalstu partneraugstskolā. LU nevar garantēt papildu finansējuma piešķiršanu Erasmus+ studiju perioda pagarināšanas gadījumā.

**Erasmus+ fiksētā stipendijas likme var būt palielināta par 100 EUR tiem studiju mobilitātes dalībniekiem, kuri ir iesnieguši izziņu par maznodrošinātās personas statusu, kas ir spēkā Erasmus+ perioda sākumā.

 

LU MF Nosacījumi dalībai programmā

Studentus dalībai programmā nominē fakultāte. LU MF studiju mobilitātes pretendentu atlases konkurss tiek rīkots vienu reizi gadā, izvērtējot katru pretendentu pēc noteiktiem kritērijiem.

Programmai var pieteikties LU MF studējošais (bak., mag. dok. līmeņa), kurš sekmīgi nokārtojis kursus vismaz 40 KP apjomā (divi studiju semestri), kuram nav maksas vai akadēmisko parādu un kurš neatrodas studiju pārtraukumā. 

 

Lai pieteiktos konkursam LU MF studentam:

  1. Jāizvēlas kāda no MF sadarbības universitātēm
    (augstskolu students izvēlas, iepazīstoties ar internetā pieejamajiem materiāliem utt. Programmas direktori un Erasmus koordinators nepiemeklē studentiem mobilitāšu galamērķus!)
  2. Jāaizpilda pieteikuma anketa un tā jānosūta MF Erasmus koordinatoram Ivaram Pēkainim: ivars.pekainis@lu.lv;
  3. Jāpievieno motivācijas vēstule brīvā formā datorrakstā, adresēta savas studiju programmas direktoram LU, apjoms līdz 2 A4 lapām (1 A4 lapa ir pilnīgi pietiekami). Vēstule rakstāma angļu valodā, pamatojot vēlmi studēt izvēlētajā augstskolā, nosaucot konkrētus, mērķa augstskolā apzinātus kursus vismaz 20 ECTS vērtībā, un LU kursus, kurus students ar tiem aizstās). Vēlams vēstuli papildināt ar ekrānšāviņu no izvēlētās universitātes kursu saraksta vai kursu aprakstus, lai uzņemšanas komisijai demonstrētu rūpīgu kursu izpēti. Motivācijas vēstule jāpievieno pieteikuma anketā, izmantojot augšupielādes opciju.

    Konkursa rezultāti tiks izsūtīti e-pasta vēstules formā.

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA UN BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Pirms pieteikšanās studiju mobilitātei

Pirms iesniedz pieteikumu dalībai studiju mobilitātei noteikti apdomā:

  1. vai vari atļauties atrasties ārzemēs pusgadu (finansiālie aspekti (sk. stipendiju apjomu), ģimenes stāvoklis, veselības problēmas, iespēja nokārtot bezalgas atvaļinājumu darbā utt.);
  2. izvēloties studiju mobilitātes gala mērķi, ieteikums vadīties pēc akadēmiskiem, nevis ģeogrāfiskiem apsvērumiem. Ne vienmēr skaistākajās pilsētās atrodas labākās un interesēm atbilstošākās augstskolas;
  3. plānojot studijas ārzemēs, rūpīgi izvērtē apmaiņas augstskolu studiju kursu piedāvājuma savienojamību ar programmu LU plānotajā apmaiņas semestrī, t.i. vai ārzemju augstskolas kursi atbilst programmai LU, vai varēsi vēlāk nokārtot kursus, kurus neizdosies piemeklēt apmaiņas augstskolā utt. Ir lietderīgi to pārrunāt ar pasniedzējiem un palūgt studiju metodiķei studiju plānu.

NB! Studiju programmu direktori un MF Erasmus koordinators nepiemeklē studentiem augstskolas, neatlasa studiju kursus. Daļa no pieteikšanās procesa ir spēja demonstrēt savas individuālās izpētes prasmes.

Atbildes uz daudziem jautājumiem par to, kā rīkoties un kādi dokumenti jāgatavo pirms un pēc mobilitātes, varat atrast šeit.

Ņem vērā, ka dažādu valstu un augstskolu uzņemšanas kārtība,  pieprasītie dokumenti, pieteikšanās termiņi ļoti atšķiras, tādēļ velti laiku, lai rūpīgi iepazītos ar interesējošo augstskolu piedāvājumu un prasībām!

Pievērs uzmanību ārvalstu universitāšu mājas lapās atrodamajām apmaiņas studentu uzņemšanas prasībām. Neskatoties uz to, ka studē valodas, iespējams, piesakoties apmaiņas studijām, pieteikuma formai ir nepieciešams pievienot valodu zināšanas apliecinošu sertifikātu (TOEFL, IELTS utt.)

Tiem, kas iepriekšējos gados piedalījušies LLP/ERASMUS jāņem vērā:

ERASMUS + programma pieļauj 2 līdz 12 mēnešus studiju un/vai prakses mobilitāti vienā studiju līmenī (bakalaura, maģistra un doktorantūras studijās). Ja jau esi izmantojis LLP/ERASMUS vai ERASMUS MUNDUS stipendiju studiju semestrim ārzemēs,  jaunās programmas ietvaros iespējams izmantot atlikušos no 12 studiju mēnešiem!

Piemēram, ja tu jau biji apmaiņas studijās 5 mēnešus, tad atlikušos 7 (5-12 mēn.) vari izmantot praksei vai studijām ERASMUS + ietvaros. Ja studiju/prakses mobilitāti izmantoji cita līmeņa studijās, piem. baklaura līmenī, bet tagad jau studē maģistrantūrā, stipendiju vari izmantot 12 mēnešiem.

Ja rodas kādi jautājumi, raksti LU MF Erasmus koordinatoram Ivaram Pēkainim: ivars.pekainis@lu.lv