Zinātņu mājas bibliotēka - moderna vide studijām

Bibliotēka un lasītava atrodas Zinātņu mājas 2. stāvā. Tās krājumā ir 18 000 eksemplāri pieprasītāko un jaunāko izdevumu medicīnas zinātnēs, kā arī fizikā un matemātikā un vairāk nekā 170 tūkstoši e-resursu. Grāmatas saņemt, nodot vai pagarināt to lietošanas termiņu var, izmantojot pašapkalpošanās iekārtas.

Pieejama pašapkalpošanās datorsiena ar 36 portatīvajiem datoriem. Ir darba vietas studentu individuālajam un grupu darbam, kur darba galdi aprīkoti ar regulējamu apgaismojumu un kontaktligzdām.

Lai veicinātu studējošo zināšanu un prasmju apguvi cilvēka anatomijā, bibliotēkā pieejamas 30 cilvēka galvaskausa mulāžas (iespējams elektroniski rezervēt sistēmā PRIMO), bet bibliotēkas lasītavā individuālām studijām pieejams cilvēka skeleta modelis.

LU Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Saziņai:
E-pasts: zinatnubibl@lu.lv
Tālrunis: +371 26532958
Skype: LU Bibliotēkas Zinātņu centra bibliotēka
www.biblioteka.lu.lv