Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

Adrese: Jelgavas iela 3, Rīga, LV - 1004
Tālrunis: 67033820
E-pasts: lumedi@lu.lv

Izpilddirektora p.i. Agnese Indriksone
E-pasts: agnese.indriksone@lu.lv
Jelgavas iela 3, 413. kab.
Studiju direktore Ina Mežiņa-Mamajeva
E-pasts: ina.mezina@lu.lv
Tālrunis: 67033822
Jelgavas iela 3, 330. kab.
Vecākā sekretāre Anita Jankovska
E-pasts: anita.jankovska@lu.lv
Tālrunis: 67033820
Jelgavas iela 3, 314. kab.