Medicīnas fakultātes dome

Fakultātes augstākā koleģiālā lēmējinstitūcija ir Dome. Dome pārzina fakultātes akadēmiskā darba, saimnieciskās, finansiālās un citas darbības jautājumus.

Domes priekšsēdētāja

Prof. Una Riekstiņa

Priekšsēdētāja: prof. Una Riekstiņa
Priekšsēdētāja vietniece: prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Akadēmiskā personāla pārstāvji:
prof. Uga Dumpis
prof. Andrejs Ērglis
prof. Valdis Folkmanis
asoc.prof. Arnolds Jezupovs
prof. Gundega Knipše
prof. Dainis Krieviņš
prof. Gustavs Latkovskis
lekt. Ina Mežiņa-Mamajeva
prof. Valdis Pīrāgs
Vispārējā personāla pārstāve:
Agnese Indriksone
Studējošo pārstāvji:
Viktorija Fokina
Anna Lauva
Samanta Reine

Domes sekretāre: Juta Bārtule
E-pasts: juta.bartule@lu.lv

Studiju virziena "Veselības aprūpe" padome

Studiju virziena "Veselības aprūpe" vadītāja p.i.

Prof. Andrejs Ērglis

Padomes priekšsēdētājs: asoc.prof. Igors Ivanovs, akadēmiskā maģistra studiju programmas “Māszinības” direktors, e-pasts: igors.ivanovs@lu.lv;
Padomes priekšsēdētāja vietniece: lekt. Ina Mežiņa-Mamajeva, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” direktora p.i., profesionālā bakalaura studiju programmas “Māszinības” direktore;
Padomes sekretārs: asoc.prof. Ainārs Bajinskis, profesionālā bakalaura studiju programmas “Radiogrāfija” direktors, e-pasts: ainars.bajinskis@lu.lv;
doc. Romualds Ražuks, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Zobārstniecība” direktors;
prof. Gunta Krūmiņa, akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Optometrija” direktore;
prof. Una Riekstiņa, akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Farmācija” direktore, akadēmiskā maģistra studiju programmas “Farmācija” direktore;
asoc.prof. Ida Jākobsone, LU, LBTU un RSU kopīgās akadēmiskā maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” direktore;
asoc.prof. Līga Plakane, akadēmiskā maģistra studiju programmas “Sporta zinātne” direktore;
asoc.prof. Liliāna Civjāne, akadēmiskā maģistra studiju programmas “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” direktore;
asoc.prof. Aiga Švede, profesionālās maģistra studiju programmas “Optometrija” direktore;
prof. Dainis Krieviņš, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Medicīna" direktors;
prof. Immanuels Taivans, doktora studiju programmas “Medicīna un veselības zinātnes” direktors;
studējošo pārstāvis Vitālijs Kravčinskis, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārstniecība”;
studējošo pārstāve Darja Portnova-Zilbermane, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārstniecība”;
studējošo pārstāve Terēza Raikstiņa, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  “Ārstniecība”;
studējošo pārstāve Marta Prauliņa, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Optometrija”;
darba devēju pārstāvis Egons Liepiņš, SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs;
darba devēju pārstāve Ilze Kreicberga, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekle.

Medicīnas un veselības zinātņu profesoru padome

Padomes priekšsēdētājs

Prof. Andrejs Ērglis

Priekšsēdētājs: prof. Andrejs Ērglis
Priekšsēdētāja vietnieks: prof. Valdis Folkmanis
Sekretārs: prof. Nikolajs Sjakste,
e-pasts: nikolajs.sjakste@lu.lv
prof. Uga Dumpis
prof. Gustavs Latkovskis
prof. Ruta Muceniece
prof. Valdis Pīrāgs
prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde

papildinājums:
prof. Jānis Zaļkalns, Rīgas Stradiņa universitāte
prof. Inese Pontaga, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
prof. Andris Jumtiņš, Rīgas Stradiņa universitāte
prof. Baiba Rivža, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte