Kuratori - pirmkursnieku palīgi

Kuratori ir pirmā kursa studentu palīgi no darbinieku rindām, kuru mērķis ir sekmēt studentu sociālo un akadēmisko adaptāciju. Viņu galvenie uzdevumi ir atbalstīt pirmkursniekus studiju darbā, veicināt sociālu iekļaušanos un risināt problēmas, ar kurām studenti ikdienā saskaras. Kuratori labprāt izrāda fakultāšu telpas, neformāli iepazīstina ar būtiskākajiem studiju procesa noteikumiem un raksturo pasniedzējus, kā arī palīdz tikt galā ar pārbaudes darbiem un stāsta par iespējām radoši izpausties ārpus studiju vides.