Kuratori - pirmkursnieku palīgi

Kuratori ir pirmā kursa studentu palīgi no darbinieku rindām, kuru mērķis ir sekmēt studentu sociālo un akadēmisko adaptāciju. Viņu galvenie uzdevumi ir atbalstīt pirmkursniekus studiju darbā, veicināt sociālu iekļaušanos un risināt problēmas, ar kurām studenti ikdienā saskaras. Kuratori labprāt izrāda fakultāšu telpas, neformāli iepazīstina ar būtiskākajiem studiju procesa noteikumiem un raksturo pasniedzējus, kā arī palīdz tikt galā ar pārbaudes darbiem un stāsta par iespējām radoši izpausties ārpus studiju vides.

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Ārstniecība"
Latviešu studentu plūsma:
AL1, AL2 grupa - prof. Gundega Knipše
AL3,  AL4,  AL7 grupa - asoc. prof. Inguna Ebela
AL5, AL6 grupa - lekt. Agate Galuza

Ārvalstu studentu plūsma:
AA1, AA2 grupa - asoc. prof. Inguna Ebela
AA3, AA4 grupa - Madara Marija Ose

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Zobārstniecība"
lekt. Baiba Roze 

Bakalaura studiju programma "Farmācija"
Karīna Narbute