Kuratori - pirmkursnieku palīgi

Kuratori ir pirmā kursa studentu palīgi no darbinieku rindām, kuru mērķis ir sekmēt studentu sociālo un akadēmisko adaptāciju. Viņu galvenie uzdevumi ir atbalstīt pirmkursniekus studiju darbā, veicināt sociālu iekļaušanos un risināt problēmas, ar kurām studenti ikdienā saskaras. Kuratori labprāt izrāda fakultāšu telpas, neformāli iepazīstina ar būtiskākajiem studiju procesa noteikumiem un raksturo pasniedzējus, kā arī palīdz tikt galā ar pārbaudes darbiem un stāsta par iespējām radoši izpausties ārpus studiju vides.

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Ārstniecība"
Latviešu studentu plūsma:
AL1, AL6, AL7 grupa - lekt. Agate Galuza
AL2, AL5 grupa -  prof. Gundega Knipše
AL3,  AL4 - lekt. Ingrīda Kužniece 
AL8 grupa - asoc. prof. Inguna Ebela

Ārvalstu studentu plūsma:
AA1, AA2 grupa - lekt. Agate Galuza
AA3 grupa - asoc. prof. Inguna Ebela
AA4 grupa - lekt. Ingrīda Kužniece

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Zobārstniecība"
lekt. Baiba Roze 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Māszinības"
lekt. Ina Mežiņa-Mamajeva 

Bakalaura studiju programma "Farmācija"
pētn. Jana Namniece