Aizraujošs lekciju cikls skolēniem ar padziļinātu interesi par medicīnu

Tā kā vidusskolēnu interese par medicīnas studijām Latvijas Universitātē ir liela, LU Medicīnas fakultātē 2009. gadā izveidota Jauno mediķu skola (JMS). Skolā ik gadu uzņem 100 dalībnieku, kuri aktīvi piedalās JMS lekcijās, ekskursijās un citos pasākumus.  

Nodarbību laikā jaunieši gūst ieskatu cilvēka anatomijā un histoloģijā, uzzina par ķirurģiskām un onkoloģiskām saslimšanām, to izcelsmi un ārstēšanu. Medicīnas fakultātes docētāji iepazīstina jauniešus ar traumu rašanās cēloņiem un to ārstēšanas metodēm, izklāsta interesantākās dzemdniecības un ginekoloģijas tēmas, kā arī atklāj jaunākās aktualitātes pediatrijā. Mācību kursā iekļautas arī nodarbības gan farmakoloģijā, semināri par funkcionālās izmeklēšanas testiem un molekulārās bioloģijas metožu izmantošanu medicīnā. Papildus specializētajiem tematiem nozarē, skolēni gūst ieskatu arī medicīnas vēsturē, medicīnas ētikā un tiesībās.

Nodarbības vada pieredzes bagāti LU Medicīnas fakultātes mācībspēki un nozarē atzīti praktiķi. Skolas nodarbības notiek Latvijas universitātes Medicīnas fakultātes mācību telpās dažādās Rīgas vietās.

11. klases skolēnu pieteikumu pieņemšana dalībai JMS notiek no septembra līdz novembrim. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti decembrī. Skolas programmu vidusskolēni apgūst viena gada laikā no janvāra līdz novembrim. Mācības skolā ir bez maksas un tās norit vienu reizi mēnesī, katra mēneša pēdējā sestdienā.

Nodarbības ir dinamiskas un intensīvas, vienlaikus dodot iespēju 12. klases pavasari veltīt vidusskolas noslēguma pārbaudījumiem. Skolas absolventi iegūst sertifikātu, kas dod iespēju saņemt 10 papildpunktus LU realizēto pamatstudiju programmu "Ārstniecība" un "Farmācija" uzņemšanā.

Skolu vada Medicīnas fakultātes asociētā profesore, medicīnas tiesību eksperte Dr. Solvita Olsena.

Saziņai:
Lietvede Antra Plane
E-pasts: antra.plane@lu.lv