Lai paplašinātu zināšanas un pilnveidotu gan pētnieciskās, gan praktiskās iemaņas konkrētās nozarēs, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studējošie vada un līdzdarbojas zinātniskajos pulciņos.

Vadītāji: Dāvis Mackēvičs, Eva Vītola
Saziņai: davismackevics@gmail.comevavitola2@inbox.lv

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Aleksejs Miščuks

Pulciņa darbības mērķis ir paplašināt studējošo zināšanu spektru anestezioloģijas un reanimatoloģijas sfērā.

Vadītājas: Sindija Gūtmane, Anna Griezīte
Saziņai: gutmane.sindija@gmail.comanna.griezite@gmail.com

Atbildīgais docētājs: lektors Paulis Laizāns

Vadītāja: Alise Lindermane
Saziņai: aliselindermane@gmail.com

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Silvestrs Rubins

Vadītāji: Agnese Zvaigzne, Marks Tumass
Saziņai: agnese.zvaigzne@inbox.lvmarks.tumass@gmail.com​​​​​​​​​​​​​​

Atbildīgais docētājs: lektors Kaspars Peksis

Vadītāja: Regina Krikova
Saziņai: reginakrikova@gmail.com

Atbildīgā docētāja: docente Kristīne Ducena

Vadītāji: Pāvels Srebnijs, Agate Kalniņa
Saziņai: pavels.srebnijs@gmail.comkalninagate@gmail.com

Atbildīgā docētāja: docente Margarita Puķīte

Pulciņa darbības mērķis ir popularizēt ginekoloģijas un dzemdniecības nozari, apspriest jaunākās ginekoloģijas un dzemdniecības aktualitātes Latvijā un pasaulē, kā arī sniegt padziļinātākas zināšanās vecāko kursu medicīnas studentiem, kas saista savu nākotnes profesijas izvēli ar ginekoloģiju un dzemdniecību. 

Vadītājas: Marta Bojāre, Arta Deniņa
Saziņai: martabojare@gmail.comarta.denina@gmail.com

Atbildīgā docētāja: lektore Ilze Aizsilniece

Vadītājas: Elīna Voitehoviča, Elīna Skaida
Saziņai: elina.voitehovica@gmail.comelina.skaida@inbox.lv

Atbildīgie docētāji: profesors Uga Dumpis, lektore Aija Vilde

Vadītājs: Matīss Dravnieks
Saziņai: dravnieks.matiss@gmail.com

Atbildīgie docētāji: profesors Gustavs Latkovskis, lektors Rūdolfs Roze

Vadītājs: Kalvis Vērzemnieks
Saziņai: kalvisverzemnieks@gmail.comkiklubs@gmail.com
Kluba tīmekļvietne: www.lu-kik.lv 
Kluba Facebook lapa

Atbildīgais docētājs: asociētā profesora p.i. Arnolds Jezupovs

Kluba darbības mērķis ir ķirurģijas teorijas, prakses un pētniecības padziļināta apgūšana, ķirurga darba specifikas izgaismošana, kā arī veselīga dzīvesveida un cilvēcisko vērtību popularizēšana. Mēs esam domubiedri, kurus apvieno interese par ķirurģiju, līdzīgi uzskati un vērtības. Kluba devīze “Par īstumu, pārliecību, stipru miesu un garu”.

Ja esi 3.-6. kursa medicīnas students, kuru interesē ķirurģija, tad pievienojies!

Vadītāja: Agnese Baršuka, Kristīne Pudāne
Saziņai: agnese.barsuka8@gmail.comkristine150892@inbox.lv
Pulciņa Facebook lapa​​​​​​​

Atbildīgā docētāja: lektore Inga Landsmane

Pulciņa darbības mērķis ir studējošo zināšanu uzlabošana, padziļinātu zināšanu un prasmju apgūšana, priekšstata ieguve par atkarību diagnostiku un ārstēšanu, praktiskās pieredzes papildināšana, studentu informēšana par jaunumiem un aktualitātēm narkoloģijā.

Pulciņa teorētiskās un praktiskās sēdes tiek rīkotas reizi mēnesī. Tikšanos laikā ir iespēja noklausīties biedru sagatavotus referātus, prezentācijas, iesaistīties diskusijā un uzdot interesējošus jautājumus nozares speciālistiem. Sēdēs var piedalīties LU Medicīnas fakultātes 3.-6. kursa studenti.

Vadītāji: Ieva Aišpure, Ričards Melderis
Saziņai: ieva.aispure@gmail.comricards.melderis@gmail.com

Atbildīgais docētājs: lektors Normunds Sūna

Vadītāji: Jurijs Kosnarevičs, Anna Pimenova
Saziņai: kosnarevich@gmail.comapglaston@gmail.com

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Igors Solomatins

Pulciņa darbības mērķis ir veicināt oftalmoloģijas nozares interesentu teorētisko un praktisko zināšanu papildināšanu un uzlabošanu, atbalstīt interesentus to zinātniskā darbībā, kā arī sniegt iespēju pulciņa biedriem brīvprātīgi līdzdarboties Dr. Solomatina acu rehabilitācijas un redzes korekcijas centrā.

Vadītāji: Sofija Viļisova, Zigurds Tamans
Saziņai: sofija_v@inbox.lvzigis112@gmail.com

Atbildīgā docētāja: asociētā profesore Alinta Hegmane

Onkoloģija ir plaši pārstāvēta nozare un onkoloģiskās slimības kļūst arvien izplatītākas, tādēļ Onkoloģijas zinātniskais pulciņš paredzēts gan tiem, kam ir padziļināta interese par onkoloģiju, gan tiem, kas, neskatoties uz to, ka plāno saistīt savu nākotni ar citām specialitātēm, tomēr grib vairāk zināt par onkoloģiskajām saslimšanām.

Vadītāja: Zane Zalužinska
Saziņai: zanezaluzinska@inbox.lv

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Sergejs Isajevs

Patoloģijas zinātniskā pulciņa darbības mērķis ir informēt un studējošos raisīt papildu entuziasmu par aktualitātēm nozarē, kā arī analizēt slimību norisi un patoloģiskos procesus organismā, jo izprotot šo mehānismu, pēc iespējas efektīvāk un ātrāk iespējams novērst turpmākās sekas un uzlabot pacienta dzīves kvalitāti.

Vadītājas: Valda Bebre, Paula Branta
Saziņai: valda.bebre@gmail.compaulabranta@gmail.com

Atbildīgā docētāja: profesore Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Vadītājs: Kamila Kuzmina, Arvis Rasmanis
Saziņai: kamila.k@inbox.lvarvisr@inbox.lv

Atbildīgā docētāja: lektore Marina Loseviča, pasniedzēja Inta Zīle

Pulciņa darbības mērķis ir teorētisko un praktisko iemaņu ieguve un papildināšana psihiatrijā un psihoterapijā.

Vadītājas: Juris Bērziņš, Ņina Malika Popova
Saziņai: jnr.berzins.juris@gmail.comninamalika.popova@gmail.com

Atbildīgais docētājs: docents Jānis Šavlovskis

Pulciņa darbības mērķis ir tā dalībnieku teorētisko un praktisko iemaņu uzlabošana, praktiskās pieredzes papildināšana, prasmju, kā arī kompetenču nostiprināšana radioloģijā.

Vadītāja: Anna Jana Bernšteine
Saziņai: anna.bernsteine@inbox.lv

Atbildīgais docētājs: pasniedzējs Kārlis Štrenge

Ietverot sevī visas internās medicīnas nozares, līdzdalība Terapijas pulciņā ļauj apskatīt multi-morbīdus pacientus gan ar praksē bieži sastopamām slimībām, gan retām saslimšanām. Pulciņa mērķis ir gūt teorētiskās un praktiskās zināšanas dažādu slimību izcelsmē, klīnikā, diagnostikā un ārstēšanā caur teorētisku apskatu un, galvenokārt, klīniskajiem gadījumiem, kas ir interesantākais un vērtīgākais veids, kā pasniegt informāciju.

Vadītājs: Toms Kapusta
Saziņai: toms.kapusta@inbox.lv

Atbildīgais docētājs: profesors Konstantīns Kalnbērzs

Dalība pulciņā studentiem ļauj iepazīt nozares specifiku, apgūt teorētiskās zināšanas traumatoloģijā, izzināt dažādu operāciju gaitu un analizēt klīniskos gadījumus. Studenti brīvprātīgi var pieteikties prezentēt sev interesējošus tematus, ko pēc tam izdiskutēt ne vien pulciņa biedru vidū, bet piesaistot arī nozares speciālistus. Tiek rīkotas arī praktiskās sēdes, kuru laikā studeni mācās likt dažādu veidu šuves, pilnveido jau esošās iemaņas, piemēram, teipošanā un ģipša longešu uzlikšanā. Katras nākamās sēdes tematu izvirza paši pulciņa biedri.

Pulciņā aicināti iesaistīties visu kursu studenti, jo apspriežamo tēmu saturs ir saprotams visos līmeņos.

Vadītājs: Kārlis Kaufmanis
Saziņai: kkkaufmanis@inbox.lv

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Egils Vjaters