Lai paplašinātu zināšanas un pilnveidotu gan pētnieciskās, gan praktiskās iemaņas dažādās medicīnas nozarēs, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studējošie vada un līdzdarbojas interešu grupās jeb zinātniskajos pulciņos.

2023./2024. ak. gadā fakultātē ir 22 zinātniskie pulciņi.

Vada: Afrodīte Jankovska
Saziņai: aj19062@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: asociētā profesore Džanna Krūmiņa

Klīniskās anatomijas zinātniskais pulciņš dibināts 2023. gadā asociētās profesores Džannas Krūmiņas vadībā. 

Vada: Krista Ļūmane
Saziņai: kl17007@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Aleksejs Miščuks

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Anestezioloģijas un reanimatoloģijas pulciņa darbības mērķis ir veicināt studentu interesi par anestezioloģiju un reanimatoloģiju, sniegt iespēju topošajiem speciālistiem sagatavoties gan teorētiski, gan praktiski, kā arī veicināt studentu zinātnisko darbību un kontaktu veidošanu starp topošajiem un esošajiem kolēģiem specialitātē.

Pulciņa sēdes noris reizi mēnesī. Studenti prezentē konkrētus tematus vai to kopumus, pēc tam noris diskusija. Aicināti visi interesenti!

Vada: Poļina Podoļako
Saziņai: pp17032@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: lektors Paulis Laizāns

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Vada: Ilze Tumšā
Saziņai: it18037@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Silvestrs Rubins

 Pievienojies pulciņa Facebook lapai!

Dermatoveneroloģijas zinātniskais pulciņš ir veidots, lai papildinātu LU studentu zināšanas un praktiskās iemaņas dermatoloģijā un veneroloģijā.

Vada: Jūlija Ivanova
Saziņai: ji17020@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: lektore Elīna Eliasa-Vīgante

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Eksperimentālās ķirurģijas un otorinolaringoloģijas pulciņš ir izveidots, lai studenti iegūtu gan padziļinātas teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas.

Vada: Liene Salmiņa
Saziņai: ls15091@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: profesors Valdis Pīrāgs

Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Vadītājas: Roberts Petrovičs
Saziņai: rp18088@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: docente Jolanta Upīte

Farmakoloģijas zinātniskais pulciņš dibināts 2023. gadā doc. Jolantas Upītes vadībā. 

Vada: Paula Naļivaiko
Saziņai: pn18003@students.lu.lv

Atbildīgā docētāja: docente Aiga Stāka

Vada: Dora Rimkus
Saziņai: dc14029@students.lu.lv

Atbildīgā docētāja: docente Margarita Puķīte

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņš LU dibināts 2015. gadā. Tā darbības mērķis ir popularizēt ginekoloģijas un dzemdniecības nozari, apspriest jaunākās ginekoloģijas un dzemdniecības aktualitātes Latvijā un pasaulē, kā arī sniegt padziļinātas zināšanas vecāko kursu medicīnas studentiem, kas saista savu nākotnes profesijas izvēli ar ginekoloģiju un dzemdniecību. 

Vada: Evija Anna Nusberga
Saziņai: en15024@students.lu.lv

Atbildīgā docētāja: lektore Ilze Aizsilniece

Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Vada: Marta Anna Ozoliņa
Saziņai: mo18024@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: profesors Gustavs Latkovskis

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Kardioloģijas un kardioķirurģijas zinātniskais pulciņš dibināts 2017. gadā prof. Gustava Latkovska vadībā. Tas apvieno studentus, kuri vēlās iegūt padziļinātas zināšanas kardioloģijā un kardioķirurģijā. Sēdēs pulciņa apmeklētāji kopā ar pieaicinātiem specialistiem apspriež svarīgākos jautājumus un aspektus katrā izvēlētajā tēmā. 

Pulciņa mērķa auditorija ir 4.– 6. kursa studenti.

Vada: Anda Lita Vāvere
Saziņai: av18190@students.lu.lv
Kluba tīmekļvietne: www.lu-kik.lv 

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Arnolds Jezupovs

 Pievienojies kluba Facebook grupai!

Kluba darbības mērķis ir ķirurģijas teorijas, prakses un pētniecības padziļināta apgūšana, ķirurga darba specifikas izgaismošana, kā arī veselīga dzīvesveida un cilvēcisko vērtību popularizēšana. Mēs esam domubiedri, kurus apvieno interese par ķirurģiju, līdzīgi uzskati un vērtības. Kluba devīze “Par īstumu, pārliecību, stipru miesu un garu”.

Ja esi 3.-6. kursa medicīnas students, kuru interesē ķirurģija, tad pievienojies!

Vada: Dace Mežaka
Saziņai: dm18036@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: lektors Normunds Sūna

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Neiroloģijas un neiroķirurģijas zinātniskā pulciņa galvenie uzdevumi ir radīt priekšstatu par neiroloģijas un neiroķirurģijas specialitātēm, paplašināt un padziļināt zināšanas dažādos neiroloģijas un neiroķirurģijas tematos, kā arī iepazīstināt ar speciālistu un rezidentu darbu.

Katru semestri tiek organizētas 3 pulciņa sēdes, kurās studentiem ir iespēja prezentēt aktuālus tematus, papildināt savas zināšanas, iegūt jaunus kontaktus, uzzināt vairāk par rezidentūras jautājumiem, kā arī kopā ar domu biedriem un piesaistītajiem ārstiem apspriest sev interesējošos jautājumus par abām specialitātēm.

Vada: Daria Medvedeva
Saziņai: dm17006@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: asociētā profesore Kristīne Baumane

Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Pulciņa darbības mērķis ir veicināt oftalmoloģijas nozares interesentu teorētisko un praktisko zināšanu papildināšanu un uzlabošanu, atbalstīt interesentus to zinātniskā darbībā.

Vada: Viktorija Fokina
Saziņai: vf19018@students.lu.lv

Atbildīgā docētāja: asociētais profesors Armands Sīviņš

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Onkoloģija ir plaši pārstāvēta nozare un onkoloģiskās slimības kļūst arvien izplatītākas, tādēļ Onkoloģijas un onkoķirirģijas zinātniskais pulciņš paredzēts gan tiem, kam ir padziļināta interese par onkoloģiju, gan tiem, kas, neskatoties uz to, ka plāno saistīt savu nākotni ar citām specialitātēm, tomēr grib vairāk zināt par onkoloģiskajām saslimšanām.

Vada: Sofija Loiko
Saziņai: sl18056@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: profesors Sergejs Isajevs

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Patoloģijas zinātniskā pulciņa darbības mērķis ir informēt un studējošos raisīt papildu entuziasmu par aktualitātēm nozarē, kā arī analizēt slimību norisi un patoloģiskos procesus organismā, jo izprotot šo mehānismu, pēc iespējas efektīvāk un ātrāk iespējams novērst turpmākās sekas un uzlabot pacienta dzīves kvalitāti. Pulciņā aicināts ikviens medicīnas students, kurš vēlas paplašināt savu redzes loku.

Vada: Alise Jēgere
Saziņai: aj16019@students.lu.lv

Atbildīgā docētāja: profesore Ingrīda Rumba-Rozenfelde

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Pediatrijas pulciņš tika dibināts 2016. gadā ar mērķi dot iespēju studentiem iegūt papildus zināšanas gan praktiskajā, gan teorētiskajā pediatrijā. Laipni aicināti visi interesenti.

Vada: Jūlija Dmitrijeva
Saziņai: jd14054@students.lu.lv

Atbildīgā docētāja: pētn. Karīna Konstantinova

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Psihiatrijas un psihoterapijas pulciņa darbības mērķis ir teorētisko un praktisko iemaņu ieguve un papildināšana psihiatrijā un psihoterapijā. Līdzdarbojoties pulciņā, studenti uzlabo un padziļina zināšanas, kā arī gūst priekšstatu par psihiatrisko slimību diagnostiku un ārstēšanu

Reizi mēnesī tiek rīkotas pulciņa sēdes par kādu konkrētu tematu vai to kopumu, kurās uzstājas studenti ar sagatavotiem ziņojumiem. Pēc katra ziņojuma- jautājumi un diskusija. Laipni gaidīti visi ieinteresētie!

Vada: Vitalija Muzika
Saziņai: vm18004@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: asociētā profesore Maija Radziņa

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Radioloģijas zinātniskais pulciņš ir dibināts 2016. gadā ar mērķi radīt studentiem interesi par radioloģiju. Pulciņa darbības mērķis ir tā dalībnieku teorētisko un praktisko iemaņu uzlabošana, praktiskās pieredzes papildināšana, prasmju, kā arī kompetenču nostiprināšana radioloģijā.

Vadītāja: Jelizaveta Rogača
Saziņai: jp13120@students.lu.lv

Atbildīgā docētāja: profesore Daina Andersone

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

LU Reimatoloģijas zinātniskais pulciņš dibināts 2020. gadā profesores Dainas Andersones vadībā.

Vadītāja: Elīna Kolesova
Saziņai: ek16029@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: docents Ainārs Rudzītis

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Terapijas pulciņš LU dibināts 2014. gadā Dr. Kaspara Kupica vadībā.

Ārstniecības studiju laikā ir nepieciešams  iegūt fundamentālas un visaptverošas zināšanas dažādās medicīnas nozarēs, taču šajā laikā ir jāsāk apzināties arī sevi interesējošo medicīnas apakšspecialitāti, kuras apguvei veltīt pūles rezidentūrā pēc studiju beigšanas.
Terapijas pulciņa mērķis ir apvienot studentus ar padziļinātu interesi internajā medicīnā un tās apakšspecialitātēs, iegūt jaunas un papildināt jau esošās zināšanas dažādu slimību izcelsmē, klīnikā, diagnostikā un ārstēšanā caur teorētisku apskatu un, galvenokārt, klīniskajiem gadījumiem. Terapijas pulciņš cieši  sadarbojas ar citiem pulciņiem un veicina multidisciplināru pieeju klīnisko gadījumu analīzē.
Dalībai pulciņā aicināti 3.-6. kursa studenti.

Vada: Kārlis Vītiņš
Saziņai: kv18103@students.lu.lv

Atbildīgais docētājs: profesors Konstantīns Kalnbērzs

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Traumatoloģijas un ortopēdijas studentu zinātniskais pulciņš dibināts 2013. gadā pēc profesora Konstantīna Kalnbērza un vecāko kursu studentu iniciatīvas.

Dalība pulciņā studentiem ļauj iepazīt nozares specifiku, apgūt teorētiskās zināšanas traumatoloģijā, izzināt dažādu operāciju gaitu un analizēt klīniskos gadījumus. Studenti brīvprātīgi var pieteikties prezentēt sev interesējošus tematus, ko pēc tam izdiskutēt ne vien pulciņa biedru vidū, bet piesaistot arī nozares speciālistus. Tiek rīkotas arī praktiskās sēdes, kuru laikā studeni mācās likt dažādu veidu šuves, pilnveido jau esošās iemaņas, piemēram, teipošanā un ģipša longešu uzlikšanā. Katras nākamās sēdes tematu izvirza paši pulciņa biedri.

Pulciņā aicināti iesaistīties visu kursu studenti.