Ārpus pieņemšanas laika ar fakultātes darbiniekiem aicinām sazināties e-pastā vai pa tālruni un par individuālas tikšanās laiku vienoties iepriekš.

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Ārstniecība"

1. - 3. kurss

Lietvede Mārīte Veldre
E-pasts: marite.veldre@lu.lv
Tālrunis: 67033812

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.:
Pirmdienās plkst. 9.30-12.30
Trešdienās plkst. 9.30-12.30
Ceturtdienās plkst. 13.00-16.00

4. - 6. kurss

Vecākā lietvede Juta Bārtule
E-pasts: juta.bartule@lu.lv
Tālrunis: 67033811

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.:
Otrdienās plkst. 9.30-12.30
Trešdienās plkst. 9.30-12.30
Piektdienās plkst. 13.00-16.00

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Ārstniecība"

Ārējo sakaru koordinatore Santa Strēle-Ivbule (šobrīd prombūtnē)
E-pasts: santa.strele-ivbule@lu.lv
Tālrunis: 67033814

Ārējo sakaru koordinators Ivars Pēkainis
E-pasts: ivars.pekainis@lu.lv
Tālrunis: 67033823
Pieņemšana 330. kab. Par tikšanās laiku klātienē lūdzu sazināties iepriekš.

Maģistra studiju programma "Epidemioloģija un medicīniskā statistika"

Lietvede Mārīte Veldre
E-pasts: marite.veldre@lu.lv
Tālrunis: 67033812

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.:
Pirmdienās plkst. 9.30-12.30
Trešdienās plkst. 9.30-12.30
Ceturtdienās plkst. 13.00-16.00

Bakalaura studiju programma "Farmācija"
Maģistra studiju programma "Farmācija"

Vecākā lietvede Juta Bārtule
E-pasts: juta.bartule@lu.lv
Tālrunis: 67033811

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.:
Otrdienās plkst. 9.30-12.30
Trešdienās plkst. 9.30-12.30
Piektdienās plkst. 13.00-16.00

Profesionālā bakalaura studiju programma "Māszinības"

Metodiķe studiju jautājumos Dana Sarkane
E-pasts: dana.sarkane@lu.lv
Tālrunis: 67033815
Pieņemšana 329. kab.

Sekretāre prakšu jautājumos Zane Dasmane
E-pasts: zane.dasmane@lu.lv
Pieņemšana 330. kab.


Maģistra studiju programma "Māszinības"

Vecākā sekretāre Anita Jankovska
E-pasts: anita.jankovska@lu.lv
Tālrunis: 67033820
Pieņemšana 314. kab. Par tikšanās laiku klātienē lūdzu sazināties iepriekš.

Profesionālā bakalaura studiju programma "Radiogrāfija"

Lietvede Mārīte Veldre
E-pasts: marite.veldre@lu.lv
Tālrunis: 67033812

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.:
Pirmdienās plkst. 9.30-12.30
Trešdienās plkst. 9.30-12.30
Ceturtdienās plkst. 13.00-16.00

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Zobārstniecība"

Ārējo sakaru koordinatore Santa Strēle-Ivbule (šobrīd prombūtnē)
E-pasts: santa.strele-ivbule@lu.lv
Tālrunis: 67033814

Ārējo sakaru koordinators Ivars Pēkainis
E-pasts: ivars.pekainis@lu.lv
Tālrunis: 67033823
Pieņemšana 330. kab. Par tikšanās laiku klātienē lūdzu sazināties iepriekš.