Līdz 2023. gada 5. martam ar fakultātes darbiniekiem aicinām sazināties e-pastā vai pa tālruni un nepieciešamības gadījumā par individuālas tikšanās laiku vienoties iepriekš.

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Ārstniecība"

1. - 3. kurss

Studiju lietvede Mārīte Veldre
E-pasts: marite.veldre@lu.lv
Tālrunis: 67033812

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.

4. - 6. kurss

Vecākā studiju lietvede Juta Bārtule
E-pasts: juta.bartule@lu.lv
Tālrunis: 67033811

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Ārstniecība"

1. - 2. kurss

Vecākā studiju lietvede Santa Strēle-Ivbule
E-pasts: santa.strele-ivbule@lu.lv
Tālrunis: 67033814

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.

3. - 6. kurss

Studiju lietvede Laura Putniņa
E-pasts: laura.putnina@lu.lv
Tālrunis: 67033814

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.

Maģistra studiju programma "Epidemioloģija un medicīniskā statistika"

Studiju lietvede Mārīte Veldre
E-pasts: marite.veldre@lu.lv
Tālrunis: 67033812

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.

Bakalaura studiju programma "Farmācija"
Maģistra studiju programma "Farmācija"

Vecākā studiju lietvede Juta Bārtule
E-pasts: juta.bartule@lu.lv
Tālrunis: 67033811

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.:
Otrdienās plkst. 9.30-12.30
Trešdienās plkst. 9.30-12.30
Piektdienās plkst. 13.00-16.00

Profesionālā bakalaura studiju programma "Māszinības"

Studiju lietvede Dana Sarkane
E-pasts: dana.sarkane@lu.lv
Tālrunis: 67033815
Pieņemšana 329. kab.

Vecākā metodiķe prakšu jautājumos Santa Strēle-Ivbule
E-pasts: santa.strele-ivbule@lu.lv
Tālrunis: 67033814
Pieņemšana 217. kab.

Maģistra studiju programma "Māszinības"

Vecākā sekretāre Anita Jankovska
E-pasts: anita.jankovska@lu.lv
Tālrunis: 67033820
Pieņemšana 314. kab. Par tikšanās laiku klātienē lūdzu sazināties iepriekš.

Profesionālā bakalaura studiju programma "Radiogrāfija"

Studiju lietvede Mārīte Veldre
E-pasts: marite.veldre@lu.lv
Tālrunis: 67033812

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Zobārstniecība"

1. - 2. kurss

Vecākā studiju lietvede Santa Strēle-Ivbule
E-pasts: santa.strele-ivbule@lu.lv
Tālrunis: 67033814

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.

3. - 5. kurss

Studiju lietvede Laura Putniņa
E-pasts: laura.putnina@lu.lv
Tālrunis: 67033814

Pieņemšana Jelgavas ielā 3, 217. kab.