Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Ārstniecība"

1. - 3. kurss

Lietvede Mārīte Veldre
E-pasts: marite.veldre@lu.lv
Tālrunis: 67033812

4. - 6. kurss

Vecākā lietvede Juta Bārtule
E-pasts: juta.bartule@lu.lv
Tālrunis: 67033811

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Ārstniecība"

Ārējo sakaru koordinatore Santa Strēle-Ivbule
E-pasts: santa.strele-ivbule@lu.lv
Tālrunis: 67033814

Pieņemšana Informācijas centrā Jelgavas ielā 3:
pirmdien plkst. 11.00-14.00,
otrdien plkst. 9.00-12.00,
ceturtdien plkst. 13.00-16.00.

Maģistra studiju programma "Epidemioloģija un medicīniskā statistika"

E-pasts: lumedi@lu.lv 
Tālrunis: 67033820

Bakalaura studiju programma "Farmācija"
Maģistra studiju programma "Farmācija"

Vecākā lietvede Juta Bārtule
E-pasts: juta.bartule@lu.lv
Tālrunis: 67033811

Profesionālā bakalaura studiju programma "Māszinības"
Maģistra studiju programma "Māszinības"

Lietvede Līga Svārupa
E-pasts: liga.svarupa@lu.lv
Tālrunis: 67033815

Pieņemšana Informācijas centrā Jelgavas ielā 3:
ceturtdien plkst. 9.30-13.00,
piektdien plkst. 13.00-16.00.

Vecākā sekretāre Anita Jankovska
E-pasts: anita.jankovska@lu.lv
Tālrunis: 67033820
Par tikšanās laiku klātienē lūdzu iepriekš sazināties elektroniski: anita.jankovska@lu.lv.

Profesionālā bakalaura studiju programma "Radiogrāfija"

Lietvede Mārīte Veldre
E-pasts: marite.veldre@lu.lv
Tālrunis: 67033812

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Zobārstniecība"

Ārējo sakaru koordinatore Santa Strēle-Ivbule
E-pasts: santa.strele-ivbule@lu.lv
Tālrunis: 67033814

Pieņemšana Informācijas centrā Jelgavas ielā 3:
pirmdien plkst. 11.00-14.00,
otrdien plkst. 9.00-12.00,
ceturtdien plkst. 13.00-16.00.