LU MF Internās medicīnas katedras Personalizētās medicīnas laboratorijas darbinieki realizē nacionālos un starptautiskos zinātniskos projektus diabēta komplikāciju izpētes jomā. Laboratorijas pētnieciskās aktivitātes ir vērstas uz diabēta komplikāciju labāku diagnostikas un ārstēšanas metožu attīstību.

Aktuālie projekti

 • Projekta numurs: 101095672
 • Projekta mērķis:  Testēt projektā izstrādāto matemātisko algoritmu (physics-informed machine learning (PIML) algorithm), kas tiks dizainēts prediabēta jeb glikozes tolerances traucējumu reālā laika riska noteikšanai.
 • Projekta darba grupa:
  Projekta vadītāja vadītāja Latvijā, vadošā pētniece Dr.med. Jeļizaveta Sokolovska
  Projekta administratīvā vadītāja Laureta Buševica
  Medicīnas māsa Irēna Puzirevska
  Medicīnas māsa, zinātniskais asistents Aleksejs Fedulovs
  Vecākā eksperte Sabīne Skrebinska
  Vecākā eksperte Guna Bīlande
  Pētniece, asociētā profesore Dr. biol. Līga Plakane
  Pētniece Mg.sci. Zane Šmite
  Pētniece Mg.sci Sofija Ivanova
  Pētniece Marina Arisova 
 • Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2023 -31.03.2025.
 • Projekta kopējais finansējums: 5 808 740 EUR
 • Projekta koordinators ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centrs Spindox (Trento, Itālija). Projekta partneri:  Latvijas Universitāte, Elektronikas un  datorzinātņu institūts (EDI) (Latvija), Grācas Medicīnas universitāte (Grāca, Austrija), Itālijas pētniecības padome - Lietišķās skaitļošanas institūts (Roma, Itālija), Dienvidšveices Lietišķo zinātņu un mākslas universitāte (Manno, Šveice), konsultācijas uzņēmums Euronet (Brisele, Beļģija), Robotikas skola (Dženova, Itālija), uzņēmums “CheckHealth“ (Danderida, Zviedrija), Itālijas aknu fonds ONLUS (Trieste, Itālija), uzņēmums HK3 LAB S.R.L (Rovereto, Itālija).
 • Projekta oficiālā mājaslapahttps://praesiidium.spindoxlabs.com/

Projekta vietne

 • Projekta numurs: EEA-RESEARCH-60
 • Projekta mērķis: Ieviest diabēta pacientu aprūpē jaunu uz mākslīgā intelekta bāzētu diabētiskās retinopātijas skrīninga un monitorēšanas programmu. 
 • Projekta darba grupa:
  Projekta vadītāja, vadošā pētniece Jeļizaveta Sokolovska
  Vecākā eksperte Zane Svikle
  Asociētā profesore Kristīne Baumane
  Vecākā eksperte Beate Pēterfelde
  Profesors Jānis Valeinis
  Vecākā eksperte Dace Pētersone
 • Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2021. – 30.04.2024.
 • Projekta kopējais finansējums: 1 000 000 EUR
 • Projektu īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar Oslo Universitāti, Tartu Universitāti un Lietuvas Veselības zinātņu universitāti. 

Projekta vietne

 • Projekta mērķis: Identificēt ģenētiskos, vides un bioķīmiskos faktorus, kuri ietekmē 1. tipa cukura diabēta komplikāciju attīstību. Pētījums notiek sadarbībā ar Valsts Iedzīvotāju genoma datu bāzi. Pētījumā tiek aicināti iesaistīties visi pieaugušie indivīdi ar 1. tipa cukura diabētu. Iesaistīšanās vizītes gaitā tiek ievākti pacientu bioloģiskie paraugi, ievākta informācija par antropometriskiem datiem, kā arī aizpilda anketas par diabēta gaitu un dzīvesveida faktoriem. Uz nākamo vizīti pacients tiek aicināts pēc 3-5 gadiem.
 • Projekta īstenošanas laiks: 2013- nepārtraukti
 • Projekta vadītāja: Dr. med. Jeļizaveta Sokolovska
 • Projekta darba grupa:
  Docente Kristīne Baumane
  Asociētā profesore Inese Folkmane
  Profesors Valdis Pīrāgs
  Leonora Pahirko, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
  Edgars Salna, LU Inovāciju centrs
  Natalia Paramonova, LU Bioloģijas institūts
  Vita Rovīte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Projekta gaitā ir iegūti un nopublicēti vērtīgi rezultāti par diabēta komplikāciju patoģenēzi, tai skaitā ģenētiskām mutācijām, kuras ietekmē diabētiskās nieru slimības risku. Viens no LatDiane pētnieku un starptautisko sadarbības partneru 2019. gada sasniegumiem ieguvis Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinības rakstu.

Noslēgtie projekti

 • Projekta numurs: lzp-2020/1-0138
 • Projekta mērķis: Novērtēt glikozes variabilitātes (svārstību) asociāciju ar zarnu iekaisumu, mikrobioma izmaiņām un sistēmisko iekaisumu pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu un dažādām diabētiskās nieru slimības stadijām.
 • Projekta darba grupa:
  Projekta vadītāja, vadošā pētniece Jeļizaveta Sokolovska
  Prof. Inese Folkmane
  Māsa Aleksejs Fedulovs
  Māsa Irēna Puzirevska
  Pētn. Kaspars Jēkabsons
  Pētn. Līga Kunrade
  Prof. Valdis Pīrāgs
  Vec. eksperte Poļina Zaļizko
  Lekt. Leonora Pahirko, LU FMOF
  Ilze Elbere, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
  Ivars Silamiķelis, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
  Una Lauga-Tuņina, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
  Studente Lelde Krūzmane, LU Rezidentūras attīstības programma
  Studente Jana Janeviča, Rīgas Stradiņa universitāte
  Studente Sofija Ivanova, LU, LLU un RSU maģistra studiju programma “Uzturzinātne”
  Studente Angelina Tiščuka, LU FMOF
 • Projekta īstenošanas laiks: 01.2021.-12.2023.
 • Projekta kopējais finansējums: 300000 EUR
 • Projektu īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

Projekta vietne

 • Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/525
 • Projekta mērķis: Novērtēt asociāciju starp zarnu iekaisuma marķieriem fēcēs, iekaisuma marķieriem serumā un diētas faktoriem pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu un dažādu diabētiskās nefropātijas attīstības ātrumu. Projekta sākumposmā tiks veidotas pētījuma dalībnieku grupas ar  dažādu diabētiskās nefropātijas gaitu. Dalībnieki aizpildīs pārtikas biežuma anketas un trīs dienu uztura dienasgrāmatas. Ievāktajos fēču un asins seruma paraugos tiks noteikti iekaisuma marķieri zarnu un sistēmiska iekaisuma raksturošanai. Tiks pētīta asociācija starp diētas faktoriem, zarnu iekaisuma marķieriem un seruma sistēmisko iekaisumu. Projekta noslēguma fāzē tiks veidota datu platforma, kas apkopos pētījumā iegūtos datus. Tiks nodrošināta datu organizāciju tādā veidā, lai to varētu izmantot citi pētnieki un tiks izveidots datu piekļuves algoritms.
 • Projekta vadītāja: Jeļizaveta Sokolovska
 • Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2020-31.03.2023

Projekta vietne

 • Projekta mērķis: Izpētīt telomēru garuma, DNS metilācijas pakāpes un proteasomu koncentrācijas serumā asociāciju ar diabētiskās retinopātijas smagumu. Projekta ietvaros piedalīties tiek aicināti pacienti ar 1. tipa cukura diabētu. Pacienti tiek izmeklēti pie oftalmologa, nosakot viņiem diabēta komplikācijas - diabētiskās retinopātijas pakāpi. Tāpat tiek savākti dati par diabēta gaitu un tiek savākti asins paraugi DNS un seruma iegūšanai. Pacientu bioloģiskajos paraugos tiek noteikts telomēru garums, DNS metilācijas pakāpe un proteasomu koncentārācija. Projekta rezultāti palīdzēs identificēt jaunus diabētiskās retinopātijas biomarķierus, ko nākotnē varēs izmantot slimības prognozes noteikšanai.
 • Projekta darba grupa:
  Projekta vadītāja, vadošā pētniece Jeļizaveta Sokolovska
  Doc. Kristīne Baumane,
  Natālija Paramonova, LU Bioloģijas institūts
  Leonora Pahirko, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 • Projekta īstenošanas laiks: 2019-2021
 • Projekta mērķis: Veicināt 2. tipa cukura diabēta pacientu veselības un dzīves kvalitātes uzlabošana ar intervāla metodes fizisko aktivitāšu programmu monitoringu un vadību ar mobilas ierīces palīdzību. 
 • Projekta īstenošanas laiks: 2017-2019
 • Projekta darba grupa:
  Projekta vadītājs, prof. Leo Seļāvo, LU Datorikas fakultāte
  Vad. pētniece Jeļizaveta Sokolovska, LU Medicīnas fakultāte
  Prof. Aija Kļaviņa, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Papildu informācija

Uzlabojot veselības stāvokli, mazināsies atkarību no medikamentiem un dotu pozitīvu ekonomisko efekts, nodrošinot pacientiem individuālu ārstēšanas procesu. Pēc projekta izpildes šiem cilvēkiem būtu pieejams inovatīvs, komplekss risinājums savas veselības uzlabošanā.

Projekts īstenots, pateicoties mecenāta Mikrotīkls atbalstam, to administrēja LU fonds. Sekmīgu projekta norisi atbalstīja arī Latvijas Mobilais Telefons un Foracare, kuri ziedoja viedtālruņus un glikometrus.

Publikācijas