Vidusskolu audzēkņiem Medicīnas fakultāte piedāvā:

  • ekskursijas un lekcijas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē – iespēju apmeklēt LU Akadēmiskā centra Zinātņu māju, Cilvēka patoloģijas muzeju, Anatomijas un histoloģijas, kā arī Patoloģijas katedras;
  • vieslekcijas – Medicīnas fakultātes mācībspēku un studentu lekcijas skolās bioloģijas, ķīmijas, veselības mācības u.c. mācību priekšmetu stundās;
  • informatīvas, uz profesijas izvēli orientētas tikšanās - sarunu ar Medicīnas fakultātes mācībspēkiem un studentiem par ārstniecības, farmācijas, māszinību, radiogrāfijas un zobārstniecības studijām, kā arī nākamās profesijas izvēli;
  • fakultātes pārstāvju dalību skolu veselības nedēļas pasākumos u. c. līdzīga veida aktivitātēs.

Saziņai:
Mārketinga speciāliste Madara Marija Ose
E-pasts: madara.ose@lu.lv
Tālrunis: 67033813