Pavadi dienu studenta kurpēs!

Latvijas Universitātes pasākums „Studenta kurpēs” ik gadu pulcē vidusskolēnus, kuri uz dienu var iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā LU. Tā ir iespēja piedalīties lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar universitātes studiju programmu saturu, lai pieņemtu motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē.

Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, mācībspēkiem, fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām.

Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatpunkta.

Lai saņemtu informāciju par LU pasākumiem skolēniem, aicinām pieteikties jaunumu saņemšanai.