Pavadi dienu studenta kurpēs!

Latvijas Universitātes pasākums „Studenta kurpēs” ik gadu pulcē vidusskolēnus, kuri uz dienu var iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā LU. Tā ir iespēja piedalīties lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar universitātes studiju programmām un to saturu, kas lai vēlāk pieņemtu motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē.

Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, mācībspēkiem, fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām.

Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatpunkta. Tāpat tā ir iespēja izzināt tieši no studentiem, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz.

Skolēni pasākumā varēs piedalīties vienu dienu no 2022. gada 24. oktobra līdz 4. novembrim.