2022. gada 25. novembrī plkst.14:00 Latvijas Universitātes Medicīnas un veselības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē Jolanta Upīte aizstāvēs promocijas darbu "Anti-β-amiloīda terapija un uzlabota metodoloģija zāļu intracerebrālai ievadei apvienojumā ar kvantitatīvo histopatoloģisko analīzi Alcheimera slimības peļu modeļos" zinātņu doktora grāda ieguvei medicīnas un veselības zinātnēs.

Darba vadītāji: LU MF profesore Dr.med. Baiba Jansone, Oslo Universitātes profesors Dr.med. Jenss Panke (Jens Pahnke) (Norvēģija).
Recenzenti:
Prof. Dr.habil.biol. Ruta Muceniece, Latvijas Universitāte,
Dr.med. Līga Zvejniece, Latvijas Organiskās sintēzes institūts,
Prof. MD, PhD. Moica Kržana (Mojca Kržan), Ļubļanas Universitāte (Slovēnija).

Par promocijas darbu