Jolanta Upīte. © Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments.

Doktora zinātniskā grāda ieguvei klīniskajā medicīnā Jolanta Upīte Latvijas Universitātē (LU) aizstāvēs promocijas darbu par anti-β-amiloīda terapiju un uzlabotu metodoloģiju zāļu intracerebrālai ievadei Alcheimera slimības peļu modeļos.

Jolantas Upītes veiktā pētījuma mērķis bija novērtēt pretiekaisuma zāļu vielas iedarbību uz dažādiem Alcheimera slimības patofizioloģiskiem mehānismiem, kā arī pilnveidot metodoloģiju intracerebrālai zāļu ievadei un Aβ plāksnīšu kvantitatīvai analīzei smadzenēs šīs slimības peļu modelī.

Pētījuma novitāte

Alcheimera slimība ir progresējoša un neatgriezeniska neirodeģeneratīva slimība. Šobrīd pieejamās medikamentozās terapijas ir simptomātiskas un īslaicīgi efektīvas. Tās nespēj novērst slimības progresēšanu, kas norāda uz nepieciešamību pēc jaunu un esošo medikamentozo terapiju turpmāku izpēti. "Jaunu, uz smadzenēm mērķētu zāļu terapijas izstrāde ir svarīga stratēģija, lai pētītu smadzeņu slimību ārstēšanas iespējas un to patofizioloģiskos mehānismus. Jāņem vērā, ka zāļu nokļūšana smadzenēs noteiktiem savienojumiem var tikt apgrūtināta hematoencefāliskās jeb asins-smadzeņu barjeras selektīvās caurlaidības dēļ. Pirmsklīniskajos pētījumos, izmantojot mini-osmotisko sūkņu ievades sistēmu, ir svarīgi precīzi veikt smadzeņu kanulāciju un histoloģiski kvantificēt infuzēto eksperimentālo vielu izplatību smadzenēs," skaidro pētījuma autore.

Pētījuma nozīme

Kompleksā slimības patoģenēze rada lielu izaicinājumu zinātniekiem un Alcheimera slimības pētījumiem ir nepieciešamas inovatīvas idejas. Jaunu un esošo uz smadzenēm mērķētu zāļu terapijas pētniecība ir svarīga stratēģija, lai pētītu smadzeņu slimību ārstēšanas iespējas un to patofizioloģiskos mehānismus. Zāļu piegāde smadzenēs noteiktiem savienojumiem var tikt apgrūtināta hematoencefāliskās barjeras selektīvās caurlaidības dēļ. Piemērota vielu ievades sistēma, kas spētu nodrošināt dažādu savienojumu asins-smadzeņu barjeras šķērsošanu un to efektivitātes izpēti ilgtermiņā, ir mini-osmotiskie sūkņi. Izmantojot šādu ievades sistēmu, ir svarīgi precīzi veikt kanulāciju un histoloģisko kvantificēšanu smadzenēs. Līdz šim pieejamās metodes nesniedz detalizēti izveidotus protokolus, lai nodrošinātu un uzlabotu kanulācijas fiksāciju un Aβ plātnīšu sadalījumu, izvēloties ilgstošu intracerebrālās infūzijas eksperimentālo veidu. Kopumā pētījuma gaitā iegūtie dati par pretiekaisuma vielu auranofīnu un jaunu metožu attīstīšanu un pilnveidi var uzskatīt par nozīmīgu pienesumu pirmsklīniskos pētījumos Alcheimera slimības izpētes jomā.

Promocijas darba aizstāvēšana

Promocijas darbs "Anti-β-amiloīda terapija un uzlabota metodoloģija zāļu intracerebrālai ievadei apvienojumā ar kvantitatīvo histopatoloģisko analīzi Alcheimera slimības peļu modeļos" izstrādāts LU Medicīnas fakultātes (MF) profesores Dr. med. Baibas Jansones un Oslo Universitātes profesora Dr.med. Jensa Pankes (Jens Pahnke) zinātniskā vadībā. Pētījumu recenzējusi LU MF profesore Dr.habil.biol. Ruta Muceniece, Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošā pētniece Dr.med. Līga Zvejniece un Ļubļanas Universitātes profesore MD, PhD Moica Kržana (Mojca Kržan).

Darbu aizstāvēs LU Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes sēdē 2022. gada 25. novembrī, plkst. 14.00, LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3 - 401. auditorijā.

Pētījums pieejams LU Bibliotēkā.

Dalīties