Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments.

Latvijas Universitātes (LU) ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenču ietvarā tradicionāli noris arī Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference, pulcējot nozares ekspertus no Latvijas un ārvalstīm. Konferenci ikreiz ievada plenārsēde, bet darbs turpinās dažādās medicīnas, farmācijas un citu veselības zinātnes nozaru sekciju sēdēs.

LU starptautiskā zinātniskā konference šogad atzīmē jau 82. gadskārtu un tās sēdes medicīnā un farmācijā notiks 5. aprīlī LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā.

Šogad nozarē atzīti zinātnieki, praktiķi, kā arī doktoranti, rezidenti un jaunie pētnieki no studējošo vidus prezentēs 135 mutiskus referātus, bet 96 pētījumi būs izzināmi stenda referātu veidā. Dalībnieku vidū ir referenti no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Norvēģijas, Vācijas, Austrijas, Šveices, Ukrainas, Kazahstānas, Taivānas, Grieķijas, Izraēlas, Lielbritānijas un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Pasākumu ar uzrunu atklās LU rektors profesors Gudars Bērziņš un Medicīnas fakultātes dekāns profesors Valdis Folkmanis, bet plenārsēdē ar priekšlasījumiem uzstāsies profesors Indriķis Muižnieks un tenūrprofesore Una Riekstiņa.

Konferences darbā un zinātniskās diskusijās aicināti iesaistīties arī klausītāji un to dalība iespējama bez maksas. Reģistrētie klausītāji saņems sertifikātus ar 8 tālākizglītības punktiem ārstniecības personām.

Dalībnieku sagatavotās tēzes apkopotas zinātniski  recenzētā tēžu krājumā un konferences dienā tiks izdotas starptautiski citējamā žurnāla "Medicina" 60. numura 1. pielikumā.

Pasākuma programma 
Klausītāju reģistrācija

Dalīties