Ph.D. Violeta Fodina. Foto no personīgā arhīva.

Pat ja doktorantūras laikā nākas sastapties ar dažādām grūtībām, netrūkst tādu jauno doktoru, kuri atzīst, ka laiks doktorantūrā ir bijis viens no labākajiem viņu dzīvē. Turpinām iepazīties ar jauno doktoru stāstiem rubrikā "Viens no 0,5 %"*.

*Latvijā 2022. gadā bija 7723 doktori, kas veido 0,5 % no kopējā iedzīvotāju skaita valstī 25–64 gadu vecumā.

Šā gada 12. janvārī Violeta Fodina aizstāvēja promocijas darbu “Neveiksmīgas implantācijas iemesli IVF ciklos” un tādejādi ieguva zinātnes doktora grādu- Ph.D medicīnas un veselības zinātnēs, klīniskās medicīnas nozarē, dzemdniecības un ginekoloģijas apakšnozarē.

Ko pētījāt savā promocijas darbā?

Pētījums vērsts uz jaunākajām metožu kombinācijām medicīniskajā apaugļošanas procesā, lai izvērtētu iespējamo to kopīgu vai atsevišķu izmantošanu. Mērķis ir uzlabot medicīniskās apaugļošanas rezultātus pacientiem ar atkārtotu neveiksmīgu implantāciju (neveiksmīgiem IVF ārstēšanas iznākumiem).

Kāpēc nolēmāt studēt doktorantūrā? Kas noteica jūsu izvēli?

Tā kā strādāju šajā jomā jau 20 gadus, pienāca tas brīdis, kad gribēju dalīties ar savu pieredzi ar kolēģiem un topošajiem kolēģiem.

Kāds bija jūsu ceļš līdz promocijas darbam?

Ceļš bija standarta, pabeidzu doktorantūras studijas, uzrakstīju promocijas darbu un veiksmīgi aizstāvēju.

Kādas galvenās atziņas guvāt doktorantūras laikā?

Piepildīt savu praktisko pieredzi ar citu kolēģu pieredzi caur literatūras apskatu. Doktorantūras laikā es iepazinos ar dažādiem jauniem pētījumiem un papildināju savu zinātnisko līmeni.

Kā jūs mudinātu nenobīties pārējiem, kas vēl tikai domā par doktorantūras studijām? Atstājiet spēka vārdus nākamajiem doktoriem.

Zinātniskais ceļš ir pietiekami grūts un prasa no jums laiku un vēlmi to darīt, bet rezultāts, ko iegūstat beigās, dod gandarījumu ne tikai jums, bet arī apkārtējai pasaulei. Visu, kas ilgu laiku ir bijis jūsu sirdī un prātā, varēsiet realizēt un padalīties ar citiem. Uz priekšu!

Dalīties