© Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments.

Augstskolu docētāji aicināti piedalīties īsformāta semināros-darbnīcās par digitālo rīku izmantošanu studiju procesa plānošanā un vērtēšanā, zināšanu konstruēšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā, kā arī jēgpilnai mācīšanās analītikai.

Latvijas vadošo augstskolu sadarbības projekta DIGITEKA ietvaros Latvijas augstskolu docētāji aicināti piedalīties īsformāta darbnīcās, kur ar savu pieredzi par digitālo rīku izmantošanu studiju procesa plānošanā un vērtēšanā, zināšanu konstruēšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā, kā arī jēgpilnai mācīšanās analītikai dalīsies Latvijas Universitātes mācībspēki asoc. prof. Sanita Baranova, docente Daiga Kalniņa un docents Edmunds Vanags.

“Decembris un janvāris izglītības telpā, tostarp universitātēs, ienes daudz sarunu par un ap vērtēšanu, atgriezeniskās saites sniegšanu. Studentu prātus nodarbina jautājums – kāds būs mans vērtējums, savukārt, pasniedzēju – kā jēgpilnāk, efektīvāk sniegt atgriezenisko saiti, kā konstruēt eksāmena uzdevumus? Tāpēc mēs aicinām pasniedzējus uz īstermiņa – tā, lai jaunās zināšanas var gūt nodarbību starplaikos – semināru-darbnīcu ciklu, kuru ietvaros LU Psiholoģijas, pedagoģijas un mākslas fakultātes pasniedzēji dalīsies pieredzē par digitālo rīku izmantošanu vērtēšanā, uzdevumu daudzveidošanu, Moodle vides priekšrocībām, kā arī par zināšanu konstruēšanas ceļu un kā digitālos rīkus izmantot jēgpilni?” stāsta LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas semināru moderatore Gunta Kalvāne.

5. decembris un 12. decembris 14.00 - 14.30
Sanita Baranova darbnīcā dalīsies savā pieredzē, kā mērķtiecīgi izmantot digitālos risinājumus (Padlet, Mentimeter, Google Form, Moodle forums) studējošo pašvērtēšanā, savstarpējā vērtēšanā un atgriezeniskās saites nodrošināšanā dažādos studiju procesa posmos. Sanita Baranova ir LU asoc. profesore un vadošā pētniece, kuras profesionālās un pētnieciskās intereses ir akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide, inovācijas augstskolas pedagoģijā starpdisciplinārā kontekstā. 

PIESLĒGŠANĀS ZOOM SAITE


5. decembris 16.00 - 16.30
Daiga Kalniņa darbnīcā “Eduaide* - palīgs mācībspēkam” stāstīs, kā izmantot rīku Eduaide sasniedzamo rezultātu definēšanai, nodarbību plānošanai, dažādotu mācību metodes un sniegtu atgriezenisko saiti pamatlīmeņa studentiem par iesniegtiem darbiem. Daiga Kalniņa ir docente LU Psiholoģijas, pedagoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļā, un viņas pētnieciskās interese saistāmas ar inovācijām izglītībā, topstarp dažādu digitālo rīku izmantošana studiju procesā, dabaszinātņu pētniecisko prasmju pilnveide un snieguma vērtējums.
*https://www.eduaide.ai/app/generator

PIESLĒGŠANĀS ZOOM SAITE

 

11. decembris 12.00 - 12.30
Daigas Kalniņas darbnīca-seminārs būs veltīts mācīšanās analītikas pamatfunkciju izpētei Moodle vidē – kā veidot dažādas grūtības pakāpes jautājums ar automatizētu vērtēšanu, kā būvēt testa jautājumus situācijas analīzei? Daiga Kalniņa ir docente LU Psiholoģijas, pedagoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļā, un viņas pētnieciskās interese saistāmas ar inovācijām izglītībā, topstarp dažādu digitālo rīku izmantošana studiju procesā, dabaszinātņu pētniecisko prasmju pilnveide un snieguma vērtējums.

PIESLĒGŠANĀS ZOOM SAITE
 

13. decembris 16.00 - 16.30 un  15. decembris 14.00 - 14.30
Edmunds Vanags darbnīcā dalīsies ar atziņām par to, kā studenti konstruē zināšanas, kas ir zināšanu konstruēšanas ierobežojošie un veicinošie faktori, un kā varam studentus atbalstīt mācīšanās procesā? Edmunds Vanags ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pētnieks un docents, kura pētnieciskās intereses saistāmas ar klīnisko psiholoģiju, efektīvu mācīšanos un mācīšanu, cilvēka un datora mijiedarbību.

PIESLĒGŠANĀS ZOOM SAITE

Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāti, Vidzemes augstskolu, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA, Transporta un sakaru institūtu un trim nozares partneriem – Tilde, Baltijas datoru akadēmija un Datorzinību centrs, īsteno projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006). Projekta mērķis ir sagatavot digitālos studiju kursu materiālus, lai veicinātu studentu digitālo prasmju attīstību.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Projektu līdzfinansē REACT-EU  finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Dalīties