Lai piedāvātu doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem efektīvas laika plānošanas pieejas, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma 1. decembrī aicina uz klātienes darbsemināru “Kā pētniekam plānot savu laiku?”. Semināru vadīs Dr. psych. Anda Gaitniece-Putāne.

Darbsemināra mērķis ir pārrunāt ar dalībniekiem efektīvas laika plānošanas  labās prakses un rīkus,  kas var palīdzēt  ne tikai veiksmīgi izplānot un sakārtot savas prioritātes darāmo darbu sarakstā, bet padomāt arī plašāk par savas dzīves balansu. Tāpat paredzēts pārrunāt idejas, kas var palīdzēt kontrolēt vēlmi prokrastinēt, kas ir pazīstama daudziem cilvēkiem, kuriem nākas savā ikdienā tikt galā ar daudzām atbildībām, darbiem un pienākumiem.  

Darbsemināru, kas norisināsies 1. decembrī no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00 LU Zinātņu mājas 105. telpā, vadīs Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas docente Dr. psych. Anda Gaitniece-Putāne, kura praktizē arī kā konsultatīvā psiholoģe un darba, organizāciju psiholoģe, kā arī supervīzore ar ekspertīzi stresa vadības un izdegšanas profilakses jautājumos.

Interesenti ir aicināti iepriekš pieteikties pasākumam līdz 29. novembrim, reģistrējoties šeit: https://forms.office.com/e/Rn1n0M84EP.

Pasākums ir viena no LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas aktivitātēm, turpinot darbu pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas Latvijas Universitātē.

Dalīties