© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments.

Mecenāts SIA “Mikrotīkls” pieņēmis lēmumu atbalstīt divus Latvijas Universitātes (LU) pētnieku projektus. Viens no tiem ir “Jauna uz hepatocītu šūnu līnijām balstīta in vitro tehnoloģija dažādu vielu aknu šūnu aizsardzības spēju novērtēšanai” un otrs projekts ir “Augsti toksisko un radioaktīvo cēzija, tallija un rubīdija savienojumu antidota (pretindes) ekstemporālas receptūras izstrāde”. Mecenāta atbalstu administrē Latvijas Universitātes fonds.

Projekts: Jauna uz hepatocītu šūnu līnijām balstīta in vitro  tehnoloģija dažādu vielu aknu šūnu aizsardzības spēju novērtēšanai. Projekta kopsumma ir 39 400 eiro.

Dr. pharm. Jana Namniece 

Medicīnas fakultātes pētniece 

Bezalkoholiskā taukainā aknu slimība jeb aknu steatoze ir pieaugošs drauds cilvēku veselībai, un tiek lēsts, ka tās izplatība skar aptuveni 25% iedzīvotāju. Taukaino aknu klīniski var  diagnosticēt un atklāt ar ultrasonogrāfijas metodi.  Nereti slimība norit bez izteiktiem simptomiem - kādreiz ir iespējamas nespecifisku pazīmju izpausmes – nogurums, nespēks, smaguma sajūta vai smelgšana vēdera augšējā labajā kvadrātā. Steatozes gadījumā mazāk nekā puse no aknu šūnām ir pārklātas ar taukaudiem. Tauku nogulsnēm palielinoties var veidoties aknu ciroze, mazspēja un pat audzēji. Par steatozes cēloņiem uzskata vielmaiņas traucējumus, ģenētiku, vides iedarbību, kā arī zāļu lietošanas sekas. Jaunu zāļu pētījumos paiet 10-15 gadi, bet diemžēl tikai 10% kļūst par zālēm. Iemesls klīnisko pētījumu pārtraukšanai vai zāļu atsaukšanai no tirgus 40-50% gadījumos ir zāļu nelabvēlīgai ietekmei uz aknām. Specifisku zāļu aknu steatozes ārstēšanai nav.  

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt jaunu uz aknu steatozi mērķētu cilvēka aknu šūnu pētniecības tehnoloģiju, kas būtu piemērota zāļu blakus efektu noskaidrošanai, jaunu zāļu vai jebkuru citu vielu ietekmes uz aknām  pētījumiem.  Plānotas galvenās pētnieciskās aktivitātes: 1) izveidot 2D un 3D aknu šūnu līniju steatozes in vitro modeļus, 2) noskaidrot aknu enzīmu funkcionalitāti un lipīdu metabolismu šajos modeļos, 3) novērtēt šo steatozes modeļu lietderību dažādu vielu ietekmes uz lipīdu metabolismu  aknās pētījumiem. 

Pētījumu veiks LU MF pētnieku komanda ar lielu pieredzi in vitro pētījumu veikšanā – vadošā pētniece Dr. habil. biol. Ruta Muceniece, Mag. pharm., pētnieks Kaspars Jēkabsons, bet pētījumu vadīs jaunā zinātniece, Dr. pharm., Jana Namniece. Tiks iesaistīti arī farmācijas programmas studenti, kuri izstrādās bakalaura un maģistra darbus šajā tematikā. Paredzama arī sadarbība ar citiem LU pētniekiem. 

Darba grupa pētījumam par lipīdu metabolisma traucējumiem aknās saredz potenciālu ilgtermiņā, jo tā rezultāti veicinās sabiedrības veselību, ļaus jaunajiem zinātniekiem pārņemt pieredzi no vadošajiem pētniekiem un iegūt projekta vadības pieredzi, kā arī dos iespēju gan jaunajiem zinātniekiem, gan studentiem attīstīt prasmes eksperimentālu pētījumu veikšanā.  

Pētījums noritēs pateicoties SIA “Mikrotīkls” finansiālam atbalstam, ko administrē LU fonds. ”Mecenāta atbalstam ir ļoti liela nozīme, jo tā dāsnums iedrošina realizēt jaunas idejas un  dod atspērienu jauno zinātnieku izaugsmei,  risinot sabiedrības veselībai būtiskas problēmas,” saka Jana Namniece.

Projekts: “Augsti toksisko un radioaktīvo cēzija, tallija un rubīdija savienojumu antidota (pretindes) ekstemporālas receptūras izstrāde”. Projekta kopsumma ir 35 900 eiro.

Dr. pharm. Kristīne Saleniece

Pētījuma mērķis ir izstrādāt receptūru augsti toksisko un radioaktīvo savienojumu  pretindei, lai nodrošinātu, ka  jebkura Latvijas aptieka, kurai ir atļauja izgatavot medikamentu individualizētās aprūpes nodrošināšanai, varētu to pielietot, lai nodrošinātu ātru  veselības un dzīvības glābšanu kodolincidentu gadījumā, vai nejaušas saindēšanās ar tallija, cēzija vai rubīdīja savienojumiem gadījumā, piem., radiofarmācijas nozarē. 

Projekta īstenošanas gaitā paredzēta  pieredzējušu kolēģu zināšanu nodošana jauniem topošiem zinātniekiem, kolēģiem, lai attīstītu un nostiprinātu radiofarmācijas un kodolmedicīnas zinātnisko virzienu Latvijā.

“Uzskatām, ka izveidotā pretinde pret cēzija, tallija un rubīdija atvasinājumiem būs noderīga ne vien kodolmedicīnā strādājošiem un Latvijas civiliedzīvotājiem, bet ietilps arī Nacionālo bruņoto spēku individuālās aizsardzības komplektā un civilajā aizsardzībā iesaistītā personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanā. Neviens negaida katastrofu, bet piekrītam uzskatam, ka nelaime iet ar līkumu tiem, kas ir pret to sagatavojušies. Atbilstoši izteicienam, ja zinātu, kur kritīšu, tur noliktu spilvenu,” saka Kristīne.

Projekta izstrādē tiks izstrādāta pretinde, lai aptieka, kurai ir zāļu gatavošanas licence, to ļoti ātri sagatavotu cilvēkiem, kas saindējušies ar cēziju, talliju vai rubīdiju, vai arī izveidotu pirmās palīdzības komplektu personālam, kas ir pakļauts kodolincidentiem, t.i., uzņēmumos, kuros notiek darbība ar augstas aktivitātes radioaktīviem materiāliem. 

Latvijas Universitātes pētnieku grupa ir pateicīga un pagodināta, ka uzņēmums “Mikrotīkls” ar LU fonda starpniecību atbalsta pieteikto projektu, kas ir vērsts uz Eiropas Farmakopejas prasībām atbilstoša medikamenta gatavošanas standarta procedūras izstrādi. Latvijas Universitātes  pētnieku grupa būs pagodināta  laboratorijā izvietot  apliecinājuma informatīvo plāksni par viena no Latvijas inovatīvākajiem un zinātni atbalstošiem uzņēmumiem “Mikrotīkls” atbalstu šim pētījumam. 


Par mecenātu “Mikrotīkls”

LU fonda platīna mecenāts SIA “Mikrotīkls” ir uznēmums, kas izstrādā MikroTik RouterOS programmatūru un ražo RouterBoard iekārtas ar mērķi nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA "Mikrotīkls" ir Latvijas Universitātes mecenāts kopš 2011. gada. Kopējais ziedojuma apmērs pārsniedz 2 miljonus eiro.

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Jana Namniece: aknu steatoze skar aptuveni 25% iedzīvotāju
24.08.2022.

Jana Namniece: aknu steatoze skar aptuveni 25% iedzīvotāju