"Tiesu namu aģentūras" grāmatu apgādā klajā nācis grāmatas „Medicīnas tiesības” otrais papildinātais izdevums. Tas sagatavots Santas Slokenbergas un Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes asociētās profesores Solvitas Olsenas zinātniskā redakcijā.

"Līdz ar zinātnes attīstību mūsdienu medicīna spēj piedāvāt aizvien jaunas iespējas cilvēka dzīvības un veselības aizsardzībai. Taču cilvēkam, izdarot savu izvēli, kā tieši tapt dziedinātam, tāpat kā sendienās joprojām pamatā ir jāpaļaujas uz mediķu padomiem, jo izprast medicīnisko manipulāciju jēgu un sekas lielākoties spēj tikai paši mediķi. Būtiski ir atcerēties, ka galvenās izvēles par to, kas notiek ar cilvēku, ar cilvēka ķermeni un garu, arī šajā gadījumā ir paša cilvēka rokās. Tās ir cilvēka tiesības pašnoteikties, lemt pašam par savu ķermeni gan dzīves laikā, gan izteikt savu gribu par to, kas ar ķermeni notiks pēc personas nāves," grāmatas ievadā uzsver LU Juridiskās fakultātes profesore Sanita Osipova.

Medicīnas tiesību grāmatas papildinātais izdevums aptver nozares pamatus un sniedz lasītājam zināšanas par tiesību pamatprincipiem ikvienā veselības aprūpes situācijā. Vienlaikus lasītājiem tiek piedāvāts padziļināts ieskats atsevišķos nozares jautājumos.

Grāmatu veidojuši ne tikai autori ar eksperta līmeņa zināšanām medicīnas tiesību jautājumos, bet arī medicīnas un medicīnas ētikas speciālisti. Zinātnisko redaktoru Dr.iur. Santas Slokenbergas un Dr.iur. Solvitas Olsenas vadībā grāmatas 18 nodaļu sagatavošanā iesaistījušies Agnese Gusarova, Aldis Lieljuksis, Aleksands Potaičuks, Anita Slokenberga, Ilze Vilka, Karina Palkova, Laura Kadile, Laura Šāberte, Liene Elizabete Tauriņa, Niāra Zālīte, Olga Šķerberga, Ronalds Rožkalns un Signe Mežinska.

Autori pauž cerību, ka izdevumā iekļautā informācija stiprinās medicīnas tiesību attīstību Latvijā, tā kalpojot galvenajam mērķim – pacientu tiesību un interešu aizsardzībai. Šis izdevums noderēs ikvienam – ne tikai juristiem, bet arī un jo īpaši pacientiem un veselības aprūpes nozares profesionāļiem.

Šā gada 30. septembrī plkst. 14.00 ikviens interesents aicināts piedalīties grāmatas atvēršanas svētkos, kas norisināsies LU Bibliotēkā - LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, Rīgā, Jelgavas ielā 3. Pasākuma laikā izdevējs grāmatu piedāvās iegādei par īpašu cenu.

Dalīties