© Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments.

SIA "Mikrotīkls" atbalstījis deviņu jaunu pētniecības projektu uzsākšanu šajā vasarā. Viens no pētījumiem veltīts zarnu išēmijas diagnostikai un tiks realizēts Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātē (MF).

“Pētījuma dizains veidots tā, lai modulētu būtiskas klīniskajā praksē sastopamas situācijas, kādas novēro pacientiem ar zarnu asinsrites nepietiekamību. Šādām klīniskajām situācijām risinājumus var sniegt padziļināta pētniecība eksperimentālos in vitro (šūnu), in vivo un ex vivo (audu) modeļos,” skaidro projekta zinātniskais vadītājs, LU MF pētnieks, bērnu ķirurgs Dr. med. Olafs Volrāts.

Projekta mērķis ir zarnu išēmijas slimnieku organismā notiekošo procesu padziļināta izpēte, lai atrastu jaunus un ātrākus ceļus saslimšanas savlaicīgai diagnostikai. Mērķa sasniegšanai zinātnieki pētīs visa organisma kopējo atbildi zarnu hipoksijas gadījumā.

Eksperimentālo darbu veiks starpdisciplināra pētnieku komanda ar pieredzi zinātnisku projektu vadīšanā un starptautisku publikāciju izstrādē. Projektā iesaistīti dažādu specialitāšu pārstāvji no LU Medicīnas fakultātes, kuru zinātnisko grupu vadītāji ir LU vadošā pētniece farmakoloģijā Dr. med. Baiba Jansone un vadošās pētnieces farmācijā Dr. biol. Una Riekstiņa un Dr. habil. biol. Ruta Muceniece. Projekta īstenošanai izveidota sadarbība ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un zinātniskajā darbā iesaistīsies arī institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece Dr. pharm. Marina Makrecka-Kūka.

Pētījuma izstrādē plānots papildus piesaistīt jaunos pētniekus- doktorantus, rezidentus un studējošos, kam tādejādi būs iespēja apgūt jaunas zinātniskās metodes un pētnieciskajam darbam nepieciešamās iemaņas.

Darba grupa pētījumam par zarnu asinsrites nepietiekamību saredz potenciālu ilgtermiņā, jo tā rezultāti ne vien veicinātu sabiedrības veselību, bet arī dotu iespēju jaunajiem zinātniekiem attīstīt prasmes eksperimentālu pētījumu veikšanā.

Pētījums “Jaunas diagnostiskās un ārstnieciskās stratēģijas izpēte mezenteriālās išēmijas gadījumā in vivo” noritēs pateicoties SIA “Mikrotīkls” finansiālam atbalstam, ko administrē LU fonds. O. Volrāta vadītā pētnieku grupa saņems atbalstu 40800 EUR apmērā, bet kopumā SIA “Mikrotīkls” ar 170119,81 EUR ziedojumu atbalstīs deviņus zinātniskus projektus dabaszinātnēs un medicīnā.

Dalīties