Dr. Pauls Aldiņš (1971-2020).

Pēc smagas cīņas ar Covid-19 infekciju 2020. gada 31. decembrī pāragri mūžībā devies Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes ilggadējais docētājs un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārsts infektologs Pauls Aldiņš. 

LU Medicīnas fakultātē Pauls Aldiņš nostrādājis teju 20 gadus, piedalījies rezidentu apmācībā Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, iesaistījies pētniecības darbā LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtā.

P. Aldiņš bija studentu iemīļots un kolēģu atzīts visaugstākā līmeņa speciālists infektoloģijā. Viņa koleģialitāte, darba spars un vēlme izglītot jauno ārstu paaudzi bija paraugs gan universitātē, gan arī slimnīcā. 

"Studējošie un kolēģi ļoti cienīja Dr. Aldiņa profesionalitāti. Viņa aiziešana ir nenovērtējams zaudējums Medicīnas fakultātes saimei un visai veselības aprūpei kopumā. Tādu profesionāļu un speciālistu zaudēšana ir trieciens visai mediķu brālībai," pauž LU Medicīnas fakultātes dekāns profesors Valdis Folkmanis.

Atvadīšanās no Paula Aldiņa notiks sestdien, 9. janvārī, plkst. 11.00-13.00 Rīgas Svētā Pāvila baznīcā. Aktuālās epidemioloģiskās situācijas dēļ atvadīšanās notiks plūsmas veidā, ievērojot distancēšanos un izmantojot mutes un deguna aizsegus. Guldīšana zemes klēpī notiks šaurā ģimenes lokā.  

Medicīnas fakultātes kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Paula Aldiņa tuviniekiem, viņu pāragri mūžībā pavadot.  

 

Akadēmiskā vienība "Austrums" aicina Paula Aldiņa piemiņu godināt, izveidojot piemiņas stipendiju infektoloģijā. Šim mērķim iespējams ziedot (t.sk. ziediem un vainagiem domātos līdzekļus):
Akadēmiskā vienība "Austrums"
Reģ. nr. 40008003170
A/S Swedbank
Konta nr.: LV63HABA0551042196599
Mērķis: Paula Aldiņa piemiņas stipendijas fonds

Dalīties