Foto no K.Narbutes personīgā arhīva.

Karīna Narbute Latvijas Universitātē (LU) aizstāvējusi promocijas darbu ar ierosinājumiem jaunām farmakoterapeitiskām pieejām, kas mērķētas uz neirodeģeneratīvajiem procesiem, tādējādi iegūstot medicīnas doktora zinātnisko grādu farmakoloģijā.

Pētījuma galvenā būtība  un novitāte

K. Narbute pētniecības darbu veica, lai atrastu maztoksiskas molekulas, kas spētu šķērsot hematoencefālisko barjeru un agrīni apturēt destruktīvos procesus (neiroiekaisumu, oksidatīvo stresu, glikozes metabolisma izmaiņas u. c.), kas noved līdz kognitīvajam deficītam un demencei.

Autore pievērsusi uzmanību aspektiem, ko citi zinātnieki līdz šim nav pētījuši, tādejādi noskaidroti no cilvēka zoba pulpas izdalītu ekstracelulāro vezīkulu gaitu uzlabojošie un neiroprotektīvie efekti Pārkinsona slimības modeļa dzīvniekos. Papildus - izmantojot jau sen klīniskajā praksē ieviestu antidiabētisko preparātu metformīnu, atklāta tā spēja uzlabot glikozes un insulīna centrālo metabolismu, samazināt neiroiekaisumu, uzlabot sinaptisko plasticitāti un ievērojami uzlabot atmiņas procesus Alcheimera slimības modeļdzīvniekos.    

Pētījuma nozīme

"Ņemot vērā, ka populācija turpina novecot un neirodeģeneratīvās slimības ir aizvien biežāk sastopama realitāte miljoniem cilvēku visā pasaulē, nepieciešams rīkoties jau slimības agrīnajās fāzes pirms demences iestāšanās, lai terapija būtu efektīva un cilvēks spētu saglabāt kognitīvās funkcijas," skaidro autore. 

K. Narbutes nule noslēgtajam pētījumam ir būtiska nozīme veselības aprūpē, jo tā rezultāti rada jaunas perspektīvas Pārkinsona un Alcheimera slimību progresēšanas apturēšanā, kas sabiedrībai un valstij noņemtu finansiālu, ekonomisku, sociālu un ģimenes slogu. Šāda agrīna neirodeģeneratīvo slimību prevencija ļautu saglabāt darbaspējīgo populāciju. 

Autores ieskatā promocijas darba izstrādes gaitā Iegūtie dati norāda uz nepieciešamību turpināt padziļinātus pētījumus, lai izzinātu šo savienojumu molekulāros un farmakovigilances aspektus un pētījumus varētu pārnest uz klīniskās fāzes izpēti.    

Promocijas darba aizstāvēšana

Promocijas darbs "Jaunas farmakoterapeitiskas pieejas, kas mērķētas uz neirodeģeneratīvajiem procesiem" izstrādāts LU Medicīnas fakultātes (MF) vadošās pētnieces Dr. habil. med. Vijas Zaigas Klušas zinātniskā vadībā. Pētījumu recenzējusi LU MF profesore Dr. biol. Una Riekstiņa, Latvijas Organiskās sintēzes institūta pārstāve Dr. med. Līga Zvejniece un Helsinku Universitātes docents Ph.D. Miko Airavāra (Mikko Airavaara).  

Darbs aizstāvēts LU Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes sēdē 2020. gada 25. septembrī. Pētījums pieejams LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

Karīnas Narbutes promocijas darbs izstrādāts ar LU fonda administrētās SIA "Mikrotīkls" doktorantūras stipendijas atbalstu, ko pētniece saņēmusi no 2017. līdz 2020. gadam.

Dalīties