Lai sniegtu doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem iespēju izzināt akadēmisko žurnālu redaktoru darba principus, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma 8. decembrī aicina uz tīmekļsemināru “Kā uz akadēmisko godīgumu raugās žurnālu redaktori?”. Semināru vadīs zinātniskā žurnāla “The EMBO Journal” vecākā zinātniskā redaktore Ieva Gailīte.  

Tīmekļseminārā akadēmiskā žurnāla “The EMBO Journal” (https://www.embopress.org) vecākā zinātniskā redaktore Ieva Gailīte stāstīs par sava ikdienas darba principiem, īpaši pievēršoties akadēmiskā godīguma aspektiem, tostarp autortiesību un interešu konfliktu jautājumiem, recenzentu konfliktsituācijām, manuskriptu korekcijām un biežāk sastopamajām datu apstrādes un prezentācijas kļūdām. Tīmekļseminārā tiks arī apskatīts zinātniskās publikācijas cikls, izklāstot, kā no manuskripta pieteikšanas žurnālam tas nonāk līdz publikācijai žurnālā.

Tīmekļseminārs norisināsies ZOOM platformā 8. decembrī no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.30.

Pieteikšanās tīmekļsemināram: https://forms.office.com/e/NGQwAj03R0 .

Pasākums ir viena no LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas aktivitātēm, turpinot darbu pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas Latvijas Universitātē.