Latvijas Universitātes ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenču ietvarā tradicionāli noris arī Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference, pulcējot nozares ekspertus no Latvijas un ārvalstīm. Konferenci ikreiz ievada plenārsēde, bet darbs turpinās dažādās veselības zinātņu nozaru sekciju sēdēs.

Konferences sēdes medicīnā un farmācijā un ieplānotas 2024. gada 5. aprīlī LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā.