Latvijas Universitātes ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenču ietvarā Medicīnas fakultātē tradicionāli noris Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference, pulcējot nozares ekspertus no Latvijas un ārvalstīm. 2023. gadā LU konference atzīmēs jau 81. gadskārtu. To ikreiz ievada plenārsēde, bet darbs turpinās dažādās medicīnas un veselības zinātņu nozaru sekciju sēdēs.

Starptautiskās zinātniskās medicīnas konferences norises ieplānotas 2023. gada 24.-25. martā- tiešsaistē.

Dalība konferencē iespējama bez maksas. Dalībnieki saņems sertifikātus ar tālākizglītības punktiem.

Detalizēta informācija