Semināra mērķis ir iepazīstināt ar mūsdienīgiem instrumentiem, kas vērsti uz pārdomātu lēmumu pieņemšanu sabiedrības veselības jomā, dalīties pieredzē par aktuālo sabiedrības veselības problēmu risināšanu Latvijā un Baltijas valstīs un apspriest nozares aktualitātes.

Semināra laikā Dr. Ītans Romero-Seversons (Ethan Romero-Severson) un Dmitrijs Gromovs sniegs minikursu “Ierobežoto sabiedrības veselības resursu dinamiskā šķirošana: modeļi kā rīki reālu lēmumu pieņemšanai”, ko turpinās kursa dalībnieku prezentācijas un paneļdiskusija. Seminārā būs iespēja sīkāk pastāstīt par izaicinājumiem, ar kuriem saskaraties, un pārrunāt iespējamos sadarbības virzienus. Pasākums notiks angļu valodā.

Semināru organizē Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļa un Medicīnas fakultāte ar Baltijas-Amerikas Brīvības fonda finansiālu atbalstu.