Augstskolu docētāji aicināti piedalīties īsformāta semināros-darbnīcās par digitālo rīku izmantošanu studiju procesa plānošanā un vērtēšanā, zināšanu konstruēšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā, kā arī jēgpilnai mācīšanās analītikai.

Latvijas vadošo augstskolu sadarbības projekta DIGITEKA ietvaros Latvijas augstskolu docētāji aicināti piedalīties īsformāta darbnīcās, kur ar savu pieredzi par digitālo rīku izmantošanu studiju procesa plānošanā un vērtēšanā, zināšanu konstruēšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā, kā arī jēgpilnai mācīšanās analītikai dalīsies Latvijas Universitātes mācībspēki asoc. prof. Sanita Baranova, docente Daiga Kalniņa un docents Edmunds Vanags.
Sanita Baranova darbnīcā dalīsies savā pieredzē, kā mērķtiecīgi izmantot digitālos risinājumus (Padlet, Mentimeter, Google Form, Moodle forums) studējošo pašvērtēšanā, savstarpējā vērtēšanā un atgriezeniskās saites nodrošināšanā dažādos studiju procesa posmos. Sanita Baranova ir LU asoc. profesore un vadošā pētniece, kuras profesionālās un pētnieciskās intereses ir akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide, inovācijas augstskolas pedagoģijā starpdisciplinārā kontekstā. 

PIESLĒGŠANĀS ZOOM SAITE 

Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāti, Vidzemes augstskolu, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA, Transporta un sakaru institūtu un trim nozares partneriem – Tilde, Baltijas datoru akadēmija un Datorzinību centrs, īsteno projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”. Projekta mērķis ir sagatavot digitālos studiju kursu materiālus, lai veicinātu studentu digitālo prasmju attīstību.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Projektu līdzfinansē REACT-EU  finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.