Augstskolu docētāji aicināti piedalīties īsformāta semināros-darbnīcās par digitālo rīku izmantošanu studiju procesa plānošanā un vērtēšanā, zināšanu konstruēšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā, kā arī jēgpilnai mācīšanās analītikai.

Latvijas vadošo augstskolu sadarbības projekta DIGITEKA ietvaros Latvijas augstskolu docētāji aicināti piedalīties īsformāta darbnīcās, kur ar savu pieredzi par digitālo rīku izmantošanu studiju procesa plānošanā un vērtēšanā, zināšanu konstruēšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā, kā arī jēgpilnai mācīšanās analītikai dalīsies Latvijas Universitātes mācībspēki asoc. prof. Sanita Baranova, docente Daiga Kalniņa un docents Edmunds Vanags.

Daiga Kalniņa darbnīcā “Eduaide* - palīgs mācībspēkam” stāstīs, kā izmantot rīku Eduaide sasniedzamo rezultātu definēšanai, nodarbību plānošanai, dažādotu mācību metodes un sniegtu atgriezenisko saiti pamatlīmeņa studentiem par iesniegtiem darbiem. Daiga Kalniņa ir docente LU  Psiholoģijas, pedagoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļā, un viņas pētnieciskās interese saistāmas ar inovācijām izglītībā, topstarp dažādu digitālo rīku izmantošana studiju procesā, dabaszinātņu pētniecisko prasmju pilnveide un snieguma vērtējums.
*https://www.eduaide.ai/app/generator

PIESLĒGŠANĀS ZOOM SAITE

Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāti, Vidzemes augstskolu, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA, Transporta un sakaru institūtu un trim nozares partneriem – Tilde, Baltijas datoru akadēmija un Datorzinību centrs, īsteno projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”. Projekta mērķis ir sagatavot digitālos studiju kursu materiālus, lai veicinātu studentu digitālo prasmju attīstību.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Projektu līdzfinansē REACT-EU  finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.