Ar nesavtīgu Latvijas Universitātes mecenātu un LU fonda administratīvu atbalstu Medicīnas fakultātē īstenoti dažādi projekti:

Jauna uz hepatocītu šūnu līnijām balstīta in vitro tehnoloģija dažādu vielu aknu šūnu aizsardzības spēju novērtēšanai

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt jaunu uz aknu steatozi mērķētu cilvēka aknu šūnu pētniecības tehnoloģiju, kas būtu piemērota zāļu blakus efektu noskaidrošanai, jaunu zāļu vai jebkuru citu vielu ietekmes uz aknām  pētījumiem.  Plānotas galvenās pētnieciskās aktivitātes: 1) izveidot 2D un 3D aknu šūnu līniju steatozes in vitro modeļus, 2) noskaidrot aknu enzīmu funkcionalitāti un lipīdu metabolismu šajos modeļos, 3) novērtēt šo steatozes modeļu lietderību dažādu vielu ietekmes uz lipīdu metabolismu  aknās pētījumiem.

Projekta realizēšanas periods: 2021-

Kopējās izmaksas: 39 400 EUR

Projekta vadītājs: Dr. pharm. Jana Namniece, LU Medicīnas fakultātes pētniece 

Vairāk par projektu

Pētījums norit, pateicoties SIA “Mikrotīkls” finansiālam atbalstam, ko administrē LU fonds. 


Augsti toksisko un radioaktīvo cēzija, tallija un rubīdija savienojumu antidota (pretindes) ekstemporālas receptūras izstrāde

Pētījuma mērķis ir izstrādāt receptūru augsti toksisko un radioaktīvo savienojumu  pretindei, lai nodrošinātu, ka  jebkura Latvijas aptieka, kurai ir atļauja izgatavot medikamentu individualizētās aprūpes nodrošināšanai, varētu to pielietot, lai nodrošinātu ātru  veselības un dzīvības glābšanu kodolincidentu gadījumā, vai nejaušas saindēšanās ar tallija, cēzija vai rubīdīja savienojumiem gadījumā, piem., radiofarmācijas nozarē. 

Projekta īstenošanas gaitā paredzēta  pieredzējušu kolēģu zināšanu nodošana jauniem topošiem zinātniekiem, kolēģiem, lai attīstītu un nostiprinātu radiofarmācijas un kodolmedicīnas zinātnisko virzienu Latvijā.

Projekta realizēšanas periods: 2021-

Kopējās izmaksas: 35 900 EUR

Projekta vadītājs: Dr. pharm. Kristīne Saleniece, LU Medicīnas fakultātes docente, pētniece 

Vairāk par projektu

Pētījums norit, pateicoties SIA “Mikrotīkls” finansiālam atbalstam, ko administrē LU fonds. 


Urīnpūšļa audzēja terapeitisko un diagnostisko biomarķieru atlase ar inovatīvu aptamēru selekcijas metodi

Projekta mērķis ir atrast urīnpūšļa audzēja biomarķierus jaunu diagnostikas un terapijas līdzekļu izstrādei izmantojot inovatīvu aptamēru atlases tehnoloģiju. Izmantojot aptamēru atlasi tiek plānots atrast tos proteīnus, kuri ir specifiski vēža audiem un tādējādi varētu kalpot kā potenciāli biomarķieri urīnpūšļa audzēja diagnostikā un terapijā. Jaunu biomarķieru identificēšana veicinās jaunu mērķēto terapiju izstrādi, kas nodrošinās sabiedrības veselīgo dzīves gadu pieaugumu.

Projekta realizēšanas periods: 01.05.2021.-30.04.2023.

Kopējās izmaksas: 22 000 EUR

Projekta vadītājs: Dr. pharm. Līga Kunrade, LU Medicīnas fakultātes pētniece 

Vairāk par projektu

Pētījums norit, pateicoties SIA “Mikrotīkls” finansiālam atbalstam, ko administrē LU fonds. 


Jaunas diagnostiskās un ārstnieciskās stratēģijas izpēte mezenteriālās išēmijas gadījumā in vivo

Projekta mērķis ir zarnu išēmijas slimnieku organismā notiekošo procesu padziļināta izpēte, lai atrastu jaunus un ātrākus ceļus saslimšanas savlaicīgai diagnostikai. Mērķa sasniegšanai zinātnieki pētīs visa organisma kopējo atbildi zarnu hipoksijas gadījumā.

Projekta realizēšanas periods: 2021-2023

Kopējās izmaksas: 40 800 EUR

Projekta vadītājs: Dr. med. Olafs Volrāts, LU Medicīnas fakultātes pētnieks 

Vairāk par projektu

Pētījums norit, pateicoties SIA “Mikrotīkls” finansiālam atbalstam, ko administrē LU fonds. 

Inovatīvas ultrasonoskopijas metodes pacienta aprūpes vietā ieviešana LU medicīnas studiju procesā un pacientu aprūpē Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā

LU Medicīnas fakultāte (MF) papildinās aprīkojuma klāstu ar diviem mobiliem pilnas komplektācijas ultrasonoskopiem, abas iekārtas atradīsies Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas (PSKUS) telpās. Ultrasonoskopija pacientu aprūpes vietā (angļu val.: POCUS – point of care ultrasonography) ir mūsdienīga un efektīva attēldiagnostikas metode, kas tiek arvien plašāk izmantota neatliekamajā medicīnā, lai operatīvi izvērtētu pacientus no diferenciālās diagnostikas viedokļa.

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt gan teorētisko, gan praktisko POCUS apmācību LU studējošajiem un PSKUS pēcdiploma apmācībā esošajiem ārstiem. Tādējādi tiks uzlabotas ārstu rezidentu prasmes un kompetence, izmantot POCUS pacientu aprūpē. Šī metode paātrinās diagnozes noteikšanu un uzlabos pacientu prognozi.

Kopējās izmaksas: 100 tūkstoši eiro.

Projekta vadītājs: prof. Dr.med. Gustavs Latkovskis, LU Medicīnas fakultāte

Projektu atbalsta mecenāti SIA "Mikrotīkls" un Juris Riekstiņš (Friends of the University of Latvia).


Kardiovaskulārās mirstības mazināšana pacientiem ar perifēro artēriju okluzīvu slimību perioperatīvajā periodā

Projekta mērķis ilgtermiņā ir mazināt kardiovaskulāro mirstību pacientiem ar perifēro artēriju okluzīvu slimību (PAOS) perioperatīvajā periodā

Pēc pozitīva pētījuma beigām, tas kalpos par pilotprojektu plašākam pētījumam un iespējamām izmaiņām vadlīnijās par pacientu izmeklēšanu un kardiovaskulāro ārstēšanu pirms asinsvadu operācijām. Šī pētījuma rezutāts ir ne tikai ar lokālu Latvijas ietekmi, bet gan ar pasaules inovativitāti.

Kopējās izmaksas: 80 tūkstoši eiro.

Projekta vadītājiDr. med. Edgars Zellāns un prof. Dr. med. Dainis Krieviņš, LU Medicīnas fakultāte

Pētījums norit, pateicoties SIA “Mikrotīkls” finansiālam atbalstam, ko administrē LU fonds. 

Kardiovaskulārās mirstības mazināšana pacientiem ar perifēro artēriju okluzīvu slimību perioperatīvajā periodā

Mērķis: mazināt kardiovaskulāro mirstību pacientiem ar perifēro artēriju okluzīvu slimību (PAOS) perioperatīvajā periodā

Pēc pozitīva pētījuma beigām, tas kalpos par pilotprojektu plašākam pētījumam un iespējamām izmaiņām vadlīnijās par pacientu izmeklēšanu un kardiovaskulāro ārstēšanu pirms asinsvadu operācijām. Šī pētījuma rezutāts ir ne tikai ar lokālu Latvijas ietekmi, bet gan ar pasaules inovativitāti. Projektu īsteno LU Medicīnas fakultātes pētnieki.

Projekta realizēšanas periods: 2018. gada 1. aprīlis – 2020. gada 1. aprīlis

Kopējās izmaksas: 80 000 EUR

Projekta vadītājiDr. med. Edgars Zellāns un prof. Dr. med. Dainis Krieviņš, LU Medicīnas fakultāte

Vairāk par projektu

Pētījums norit, pateicoties SIA “Mikrotīkls” finansiālam atbalstam, ko administrē LU fonds. 


Vai ar antidiabētisko līdzekli metformīnu var apstādināt Alcheimera slimību pirms tā sākusies?

Projekta ietvaros pētnieki izpētīs, vai un kā antidiabētiskais preparāts metformīns uzlabo neironālos procesus smadzeņu specifiskā 3. tipa diabēta jeb sporādiskas Alcheimera slimības modeļa dzīvniekos.

Alcheimera slimības rašanos, iespējams, varētu apturēt preparāts metformīns. Tas ir viens no senākajiem un maztoksiskākajiem pretdiabēta līdzekļiem, un nesen atklāts, ka tas viegli šķērso asins-smadzeņu barjeru un izplatās smadzeņu apgabalos.

Lai pārbaudītu metformīna iedarbību zinātnieki modelēs eksperimenta dzīvnieku smadzenēs Alcheimera slimību. Projekta īstenotāji cer, ka metformīns labvēlīgi iedarbosies uz žurku uzvedību un kognitīvajām spējām, regulēs glikozes transportproteīnu līmeni un insulīna jutīgumu un novērsīs iekaisumu un oksidatīvo stresu.

Projekta realizēšanas periods: 2018. gada 1. aprīlis – 2020. gada 1. aprīlis

Kopējās izmaksas: 21 000 EUR

Projekta vadītājs: Vladimirs Piļipenko, LU MF Farmakoloģijas katedra

Vairāk par projektu

Pētījums norit, pateicoties SIA “Mikrotīkls” finansiālam atbalstam, ko administrē LU fonds. 

Aptamēru biosensora izstrāde minimāli invazīvai gaišo šūnu nieru karcinomas diagnostikai

Projekta ietvaros plānots raksturot atlasītos aptamērus un iekļaut tos biosensora prototipā, kurš ļautu noteikt cirkulējošo audzēja šūnu klātesamību asins vai urīna paraugos, nodrošinot minimāli invazīvu analīzes metodi nieru karcinomas attīstības stāvokļa raksturošanai.

Realizēšana: 2017. gada marts – 2018. gada jūlijs.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 37 580 EUR apmērā.

Vizuālās diagnostikas izmeklējumu informācijas nodrošināšana LU Medicīnas fakultātē

Projekta mērķis ir izveidot modernu un digitālu, drošu izmeklējumu aprites sistēmu, nodrošinot diagnostikas izmeklējumu pieejamību mācībspēkiem un studentiem universitātes katedrās. Sistēma tiks izmantota mācību, prezentācijas vai pētījumu mērķiem, uzskates materiālu pieejamības nodrošināšanai, automatizējot vizuālās diagnostikas izmeklējumu apriti, izveidojot vienotu un drošu datubāzi un lietotāju piekļuves un pārvaldības sistēmu. Šī risinājuma ieviešanas un izmantošanas rezultāta LU MF tiks radīta iespēja izveidot vienotu diagnostikas datu bāzi apmācībai un saistītās informācijas apritei.

Paldies SIA "Mikrotīkls" par 36 325,94 EUR ziedojumu projekta īstenošanai .

II Farmakoloģijas konference

2012. gada 20.- 21. aprīlī Rīgā norisinājās otrā starptautiskā konference farmakoloģijā "Mērķējot uz šūnu regulācijas mehānismiem" (Targeting cellular regulatory systems).

Paldies AS "Olainfarm" par sniegto atbalstu 430 eiro apmērā.


LU Medicīnas fakultātes Diagnostikas darba stacija

2012. gada 30. novembrī, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas telpās svinīgi tika atklāta LU Medicīnas fakultātes Diagnostikas darba stacija. Šī darba stacija izveidota pateicoties LU fonda finansējumam, kas piešķirts LU fonda pavasarī izsludinātā projektu konkursa "Latvijas Universitātes labākais projekts 2012" ietvaros.

LU Medicīnas fakultātes (MF) Diagnostikas darba stacija paredzēta ortopēdisko un radioloģisko attēlu interpretācijai, ko izmanto traumatoloģijā un ortopēdijā, ārstniecības studentu apmācībai un zinātnisko darbu izstrādei.

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas traumatologs ortopēds un LU MF prof. Konstantīns Kalnbērzs: „Diagnostikas darba stacijas izveide ir nozīmīgs ieguldījums MF ārstniecības studentu praktisko un zinātnisko darbu izstrādē, kuru pamatā ir ortopēdiskie mērījumi. Lietojot datorizētu mērījumu sistēmu, studenti varēs analizēt dažādus klīniskos gadījumus, un veikto darbu apraksti saglabāsies vienotā datu bāzē, lai lektors varētu novērtēt studenta veikumu un vajadzības gadījumā kopīgi salīdzināt pirms un pēcoperācijas klīnisko ainu. Vēlāk digitāli saglabātos materiālus varēs izmantot starptautiski nozīmīgu zinātnisko publikāciju veidošanai.”

Pateicoties sniegtajam atbalstam 5 000 latu apmērā, realizēta pirmā darba stacijas kārta, iegādātas primāri nepieciešamās lietas. Tās tālākai attīstīšanai MF plānojusi piesaistīt papildu finansējumu.

Darba staciju veido dators ar paplašinātu atmiņas apjomu, kas ļaus veidot ilggadīgu klīnisko gadījumu datu bāzi, saņemt un nosūtīt izmeklējumus no citiem slimnīcas datoriem, kā arī medicīniski sertificēti monitori ar maksimālu izšķirtspēju, kas dod iespēju vienlaikus aplūkot divas projekcijas vai salīdzināt divus, dažādos laikos veiktus izmeklējumus. Tajā ietilpst arī printeris skeneris, kas paredzēts publikāciju un mācību materiālu drukāšanai, iepriekš izdarītu pierakstu digitalizācija, kā arī datu apraides un pierakstu komunikāciju sistēma RIS.

Darba stacijas pilnvērtīga darba nodrošināšanai ir plānots iegādāties arī Ortopēdisko mērījumu licenci – medicīniski sertificētu, starptautiskiem standartiem atbilstošu mērījumu programmatūru, kas ir savietojama ar slimnīcas radioloģiskās digitālās datu bāzes sistēmu PACS, lai iegūtos datus no slimnīcas datu bāzes varētu autonomi apstrādāt.