Lai aizsargātu pētījumu dalībnieku tiesības, veselību, drošību un cieņu, nepieļautu kaitējumu pētījumu dalībniekiem, sabiedrībai un apkārtējai videi, kā arī sekmētu Latvijas Universitātes kā zinātniskas institūcijas reputāciju,- studējošo zinātnisko pētījumu ētisko aspektu izvērtēšanai darbojas LU Medicīnas fakultātes pētījumu ētikas komiteja šādā sastāvā:

  • asoc. prof. Signe Mežinska – komitejas priekšsēdētāja,
  • asoc. prof. Liliāna Civjāne – komitejas priekšsēdētāja vietniece,
  • asoc. prof. Ainārs Bajinskis – komitejas sekretārs,
  • prof. Una Riekstiņa,
  • lektore Laura Vīksna, 
  • lektore Dagnija Gulbe,
  • studējošo pārstāve Līva Liepiņa.

Komitejas sastāvs apstiprināts ar LU MF domes 24.11.2021. lēmumu Nr. 122 un precizēts ar 09.03.2023. lēmumu Nr. 23 un 30.11.2023. lēmumu Nr. 19-4/124.

Komitejas sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā plkst. 15:00. Iesniegumi izskatīšanai tuvākajā sēdē ir jāiesniedz vienu nedēļu pirms plānotās sēdes, parasti - līdz mēneša trešajai otrdienai, līdz plkst. 17:00. Jūlijā un augustā sēdes nenotiek.

Lūgums izmantot jauno iesnieguma veidlapu, kas ir atrodama sadaļā "Saistītie dokumenti".

LU rezidenti un doktoranti dokumentus izskatīšanai iesniedz LU Dzīvības un medicīnas zinātņu pētījumu ētikas komitejai. Detalizēta informācija pieejama šeit.

 

Dokumentus izskatīšanai var iesniegt elektroniski vai drukātā veidā:

  1. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus jāsūta uz e-pasta adresi etika.mf@lu.lv.
  2. Papīra formātā parakstītus iesniegumus var iesniegt Zinātņu mājas 1.stāvā, Jelgavas ielā 3. Pastkastīte atrodas pa kreisi no ieejas, pa ceļam uz ģērbtuvi un kafejnīcu, ar uzrakstu "Dokumentu iesniegšanai Medicīnas fakultātes pētījumu ētikas komitejai".

Jautājumu gadījumā rakstīt uz etika.mf@lu.lv vai zvanīt 67033817 (pirmdienās, trešdienās un piektdienās).