Aktuālie projekti

 • Projekta mērķis: Izveidot LU Medicīnas fakultātē zebrzivtiņu laboratoriju un ieviest zivtiņu modeli audzēju šūnu jūtības noteikšanai pret pretvēža medikamentem.
 • Projekta darba grupa:
  Projekta vadītājs, vadošais pētnieks Vadims Parfejevs
  Profesore Una Riekstiņa
 • Projekta sadarbības partneris:
  Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca
 • Projekta īstenošanas laiks: 2022.-2024.

Zebrzivtiņas ir akvāriju zivtiņas, kas daudzās pasaules laboratorijās tiek izmantotas kā modeļorganisms pirmsklīniskajā izpētē. Tās palīdz labāk saprast slimību mehānismus, reģenerāciju, atrast un pārbaudītu terapeitiskos savienojumus.

 • Projekta mērķis: Izveidot un attīstīt jaunu uz aknu steatozi mērķētu cilvēka aknu šūnu pētniecības tehnoloģiju, kas būtu piemērota zāļu blakus efektu noskaidrošanai, jaunu zāļu vai jebkuru citu vielu ietekmes uz aknām  pētījumiem.  Plānotas galvenās pētnieciskās aktivitātes: 1) izveidot 2D un 3D aknu šūnu līniju steatozes in vitro modeļus, 2) noskaidrot aknu enzīmu funkcionalitāti un lipīdu metabolismu šajos modeļos, 3) novērtēt šo steatozes modeļu lietderību dažādu vielu ietekmes uz lipīdu metabolismu  aknās pētījumiem. 
 • Projekta darba grupa:
  Projekta vadītāja, pētniece Jana Namniece
  Profesore Ruta Muceniece
  Pētnieks Kaspars Jēkabsons
 • Projekta īstenošanas laiks: 2021-

Bezalkoholiskā taukainā aknu slimība jeb aknu steatoze ir pieaugošs drauds cilvēku veselībai, un tiek lēsts, ka tās izplatība skar aptuveni 25% iedzīvotāju. Taukaino aknu klīniski var diagnosticēt un atklāt ar ultrasonogrāfijas metodi. Nereti slimība norit bez izteiktiem simptomiem - kādreiz ir iespējamas nespecifisku pazīmju izpausmes – nogurums, nespēks, smaguma sajūta vai smelgšana vēdera augšējā labajā kvadrātā. Steatozes gadījumā mazāk nekā puse no aknu šūnām ir pārklātas ar taukaudiem. Tauku nogulsnēm palielinoties var veidoties aknu ciroze, mazspēja un pat audzēji. Par steatozes cēloņiem uzskata vielmaiņas traucējumus, ģenētiku, vides iedarbību, kā arī zāļu lietošanas sekas. Jaunu zāļu pētījumos paiet 10-15 gadi, bet diemžēl tikai 10% kļūst par zālēm. Iemesls klīnisko pētījumu pārtraukšanai vai zāļu atsaukšanai no tirgus 40-50% gadījumos ir zāļu nelabvēlīgai ietekmei uz aknām. Specifisku zāļu aknu steatozes ārstēšanai nav.

 • Projekta mērķis: Izstrādāt receptūru augsti toksisko un radioaktīvo savienojumu pretindei, lai nodrošinātu, ka jebkura Latvijas aptieka, kurai ir atļauja izgatavot medikamentu individualizētās aprūpes nodrošināšanai, varētu to pielietot, lai nodrošinātu ātru veselības un dzīvības glābšanu kodolincidentu gadījumā, vai nejaušas saindēšanās ar tallija, cēzija vai rubīdīja savienojumiem gadījumā, piem., radiofarmācijas nozarē.
 • Projekta darba grupa:
  Projekta vadītāja, pētniece Kristīne Saleniece
 • Projekta īstenošanas laiks: 2021-

Projekta gaitā tiks izstrādāta pretinde, lai aptieka, kurai ir zāļu gatavošanas licence, to ļoti ātri sagatavotu cilvēkiem, kas saindējušies ar cēziju, talliju vai rubīdiju, vai arī izveidotu pirmās palīdzības komplektu personālam, kas ir pakļauts kodolincidentiem, t.i., uzņēmumos, kuros notiek darbība ar augstas aktivitātes radioaktīviem materiāliem.

 • Projekta numurs: 2262
 • Projekta mērķis: Atrast urīnpūšļa audzēja biomarķierus jaunu diagnostikas un terapijas līdzekļu izstrādei izmantojot inovatīvu aptamēru atlases tehnoloģiju. Izmantojot aptamēru atlasi tiek plānots atrast tos proteīnus, kuri ir specifiski vēža audiem un tādējādi varētu kalpot kā potenciāli biomarķieri urīnpūšļa audzēja diagnostikā un terapijā. Jaunu biomarķieru identificēšana veicinās jaunu mērķēto terapiju izstrādi, kas nodrošinās sabiedrības veselīgo dzīves gadu pieaugumu.
 • Projekta darba grupa:
  Projekta vadītāja, pētniece Līga Kunrade
  Profesore Una Riekstiņa
  Vadošais pētnieks Vadims Parfejevs
  Pētnieks Kārlis Pleiko
  Pētnieks Kaspars Jēkabsons
  Laborante Karina Goluba
 • Projekta sadarbības partneri:
  Asociētais profesors Egils Vjaters, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas centra vadītājs
  Kārlis Mičulis, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas centra urologs
 • Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2021.-30.04.2023.

Īstenotie projekti

 • Projekta numurs: lzp-2020/2-0208
 • Projekta mērķis: Izveidot cilvēka aizkuņģa dziedzera audzēja audu organoīdu modeli, kas integrē perifērās nervu sistēmas komponentus, lai pētītu vēža un nervu sistēmas šūnu mijiedarbību un identificētu potenciāli nozīmīgus terapijas mērķus
 • Projekta darba grupa:
  Projekta vadītājs, vadošais pētnieks Vadims Parfejevs
  Profesore Una Riekstiņa
  Pētniece Līga Kunrade
  Pētnieks Kārlis Pleiko
  Pētnieks Kaspars Jēkabsons
  Laborante Karina Goluba
 • Projekta īstenošanas laiks: 01.12.2020.-31.12.2021.

Projekta vietne

Sabiedrībā pieaug nepieciešamība pēc efektīvām terapijām aizkuņģa dziedzera disfunkcijas un vēža ārstēšanai. Projekta ietvaros tiks izveidots jauns pirmsklīniskais modelis aizkuņģa dziedzera slimību un vēža izpētei. To varētu izmantot fundamentālajiem pētījumiem, diagnostikai un personalizēto terapiju validācijai. Projektam ilgtermiņā ir potenciāls sniegt ieguldījumu sabiedrības veselības problēmu risināšanā, jo tajā gūtie rezultāti var papildināt zināšanas par patoloģijā iesaistītajiem signālceļiem, optimizēt organoīdu iegūšanu, kas var tikt izmantoti individualizētai medicīnai, un kalpot par platformu zāļu pārbaudei un transplantējamo šūnu iegūšanai.

Projekta virsmērķis ir izveidot Latvijas Universitāti par vadošo pētniecības organizāciju valstī biomedicīnas un farmācijas pētījumos, kā arī nostiprināt tai uzticama starptautiska sadarbības partnera statusu

 • Projekta kopējam virsmērķim ir pakārtoti konkrēto pētījumu jomu galvenie mērķi:
  Ģenētisko un molekulāro marķieru izstrāde cilvēka dažādu patoloģiju personalizētas ārstēšanas attīstībai
  Izstrādāt ģenētiskos un molekulāros marķierus cilvēka dažādu patoloģiju personalizētas ārstēšanai

  Biomarķieru pētījumi onkoloģijas, infekciju slimību un preventīvās medicīnas jomā:
  1) Nodrošināt Latvijas Universitātes vadošo un koordinējošo vietu starptautiskos gastrointestinālo audzēju prevencijas pētniecības konsorcijos Eiropā,
  2) Izstrādāt jaunu agrīnas  plaušu vēža diagnostikas metodi

  Proteasomu gēnu struktūras, ekspresijas un farmakogenomikas pētījumi
  Izstrādāt personalizētas medicīnas izvēles taktiku, pamatotu uz datiem par proteasomu gēnu polimorfismiem Latvijas populācijā, to saistību ar slimībām un to ietekmi uz gēnu ekspresiju un jutību/rezistenci pret izmantojamām zālēm.

  Dabas vielu un to sintētisko analogu farmakoloģisko īpašību pētījumi
  Atrast jauna tipa farmakoloģiskas darbības dabas vielas vai to analogus ar inovatīvām farmakoloģiskajām īpašībām.

  Dabas vielu analogu sintēze un analīze
  Veikt dabas vielu analogu sintēzi un izstrādāt analīzes metodes.

  Izmaksu-efektivitātes pētījumi klīniskajā medicīnā
  Novērtēt izmaksu efektivitāti biomarķieru izmantošanai onkoloģijas, infekciju slimību un preventīvās medicīnas jomā.
   
 • Farmācijas docētāju grupas virzieni:
  1) Dabas vielu un to sintētisko analogu farmakoloģisko īpašību pētījumi
  2) Ģenētisko un molekulāro marķieru izstrāde cilvēka dažādu patoloģiju personalizētas ārstēšanas attīstībai
   
 • Projekta darba grupa:
  Vadošā pētniece Ruta Muceniece
  Vadošā pētniece Una Riekstiņa
  Vadošais pētnieks Vadims Parfejevs
  Vadošā pētniece Inese Sviestiņa
  Pētniece Līga Kunrade
  Pētnieks Kaspars Jēkabsons
  Pētniece Jana Namniece
  Pētnieks Kārlis Pleiko
  Zinātniskais asistents Reinis Rembergs
   
 • Projekta īstenošanas laiks: 2017-2020
   
 • Publikācijas
  • Vadims Parfejevs, Krizia Sagini, Arturs Buss, Kristine Sobolevska, Alicia Llorente, Una Riekstina and Arturs Abols. Adult Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles in Cancer Treatment: Opportunities and Challenges. Cells 2020, 9(5), 1171; https://doi.org/10.3390/cells9051171 
  • Dzirkale Z, Nakurte I, Jekabsons K, Muceniece R, Klusa V. Intra-Nasally Administered Oligopeptide Lunasin Acts as a Possible Anti-Psychotic Agent in Mice Models. Medicina (Kaunas). 2019 Jul 21;55(7):393. doi: 10.3390/medicina55070393. PMID: 31330913
  • Parfejevs V, Debbache J, Shakhova O, Schaefer SM, Glausch M, Wegner M, Suter U, Riekstina U, Werner S, Sommer L. Injury-activated glial cells promote wound healing of the adult skin in mice. Nat Commun. 2018 Jan 16;9(1):236. doi:10.1038/s41467-017-01488-2. PubMed PMID: 29339718; PubMed Central PMCID:PMC5770460.
  • Saulite L, Vavers E, Zvejniece L, Dambrova M, Riekstina U. The Differentiation of Skin Mesenchymal Stem Cells Towards a Schwann Cell Phenotype: Impact of Sigma-1 Receptor Activation. Mol Neurobiol. 2018 Apr;55(4):2840-2850. doi:10.1007/s12035-017-0511-9. Epub 2017 Apr 28. PubMed PMID: 28455697.
  • Muceniece R, Namniece J, Nakurte I, Jekabsons K, Riekstina U, Jansone B. Pharmacological research on natural substances in Latvia: Focus on lunasin, betulin, polyprenol and phlorizin. Pharmacol Res. 2016 Nov;113(Pt B):760-770. doi: 10.1016/j.phrs.2016.03.040. Epub 2016 Apr 21. Review. PubMed PMID: 27109319.
  • Vanaga I, Gubernator J, Nakurte I, Kletnieks U, Muceniece R, Jansone B. Identification of Abies sibirica L. polyprenols and characterisation of polyprenol-containing liposomes. Molecules  2020, v25, issue 8, No 25081801.
  • Aleksis, R., Jaudzems, K., Muceniece, R., Liepinsh, E. Lunasin is a redox sensitive intrinsically disordered peptide with two transiently populated α-helical regions. Peptides, 2016, 85, pp. 56-62.
  • Jansone, B., Dzirkale, Z., Jekabsons, K.,Pilipenko V., Beitnere U., Magure I., Skumbins R., Kletnieks U., Vanaga I., Muceniece, R., Kluša, V. Spruce needle polyprenols protect against atorvastatin-induced muscle weakness and do not influence central nervous system functions in rats. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 2016, 70(1), pp. 13-20.
 • Projekta numurs: 1.1.1.1/16/A/047
 • Pētījuma mērķis: Izstrādāt jaunus augu valsts produktu izmantošanas risinājumus.
  ​​​​​​Neraugoties uz modernās terapijas spēju pagarināt dzīvildzi daļai smagu slimību pacientu, piemēram, vēža, diabēta, kardiovaskulāro traucējumu, arvien lielāka vērība tiek pievērsta hronisko slimību profilaksei.  Un tad, pētnieku uzmanību saista dabas resursu bagātības un iespējas radīt no dabas produktiem jaunus profilaktiskos vai alternatīvus medicīniskos līdzekļus. Ir zināms, ka Vaccinium ģints  (Ericaceae) augu ogu ekstraktiem piemīt  spēcīga antioksidantu darbība, kura ir atkarīga no ogu ekstraktu fitoķīmiskā sastāva. Ekstrakti galvenokārt sastāv no antociāniem, procianidīniem, organiskajām skābēm un citiem flavonoidāliem savienojumiem. Tomēr antociānu iestrādāšana medicīniskos preparātos ir izrādījusies tehnoloģiski sarežģīta to ķīmiskās nestabilitātes dēļ. Antocianīnu aglikonu formas ir pazīstamas kā antocianidīni un, tie ir stabilāki. Visbiežāk sastopamie antocianidīni ir malvidīns, cianidīns, delfinidīns, petunidīns un peonidīns. Tiem ir pierādīta antioksidatīva, pretiekaisuma un antibakteriāla iedarbība. Ir arī pētījumi, kas liecina, ka antocianīni samazina asinsspiedienu, uzlabo redzi un nomāc cilvēka vēža šūnu proliferāciju.
  Līdz šim nav atrasts pielietojums ogu pārstrādes blakusproduktiem - izspiedām, tāpēc veikti daudzpusīgi melleņu ģints ogu izspiedu ekstraktu pētījumi. Veikta ekstrakcijas ar superkritisko CO2 apstākļu optimizācija, pētīts iegūto ekstraktvielu sastāvs, ar LC-TOF metodi analizēts polifenolu ekstrakta koncentrāts un identificētas 88 sastāvā esošas vielas. Pētītas ogu izspiedu ekstraktu īpašības in vitro testos un pierādīti to hepatoprotekcijas, antioksidantu, pretiekaisuma un hipoglikēmiskie efekti. Noskaidrota antocianidīnu ietekme uz mezenhimālo cilmes šūnu diferencēšanos.
 • Sadarbības partneri: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, LU Medicīnas fakultāte, SIA SilvExpo
 • Projekta vadītājs: Māris Kļaviņš, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 • Projekta darba grupa:
  Vad. pētniece Ruta Muceniece
  Vad. pētniece Una Riekstiņa
  Pētniece Līga Kunrade
  Pētnieks Kaspars Jēkabsons
  Pētniece Jana Namniece
  Pētniece Saleniece Kristīne
  Pētniece Dzirkale Zane
  Zin. asistents Reinis Rembergs
  Pētniece Vanaga Ilona
 • Projekta īstenošanas laiks: 2017-2020
 • Publikācijas:
  • Saulite L, Jekabsons K, Klavins M, Muceniece R, Riekstina U. Effects of malvidin, cyanidin and delphinidin on human adipose mesenchymal stem cell differentiation into adipocytes, chondrocytes and osteocytes. Phytomedicine. 2019 Feb;53:86-95.
  • Kunrade, L., Rembergs, R., Jēkabsons, K.,Klavins L., Klavins M., Muceniece, R., Riekstiņa, U. Inhibition of NF-κB pathway in LPS-stimulated THP-1 monocytes and COX-2 activity in vitro by berry pomace extracts from five Vaccinium species. J. Berry Res., 2020, 10(3), pp. 381-396.
  • Muceniece, R., Klavins, L., Kviesis, J., Jekabsons K., Rembergs R., Saleniece K., Dzirkale Z., Saulite L., Riekstina, U., Klavins, M. Antioxidative, hypoglycaemic and hepatoprotective properties of five Vaccinium spp. berry pomace extracts. J. Berry Res., 2019, 9(2), pp. 267-282.
 • Projekta numurs: lzp-2018/1-0432
 • Pakalpojuma līguma mērķis: Noteikt mezenhimālo stromas šūnu biosaderību ar dažādi apstrādātiem hidroksilapatīta biomateriāliem.
 • Projekta darba grupa:
  Projekta vadītāja Una Riekstiņa
  Vadošais pētnieks Vadims Parfejevs
  Pētniece Līga Kunrade
 • Projekta īstenošanas laiks: 2019-2020
 • Publikācija:
  • Vecbiskena L, Gross KA, Riekstina U, Yang TC. Crystallized nano-sized alpha-tricalcium phosphate from amorphous calcium phosphate: microstructure, cementation and cell response. Biomed Mater. 2015 Apr 17;10(2):025009. doi:10.1088/1748-6041/10/2/025009. PubMed PMID: 25886478.
 • Projekta numurs: LV-UA/2016/6, LU reģ.Nr. ZD2016/20322
 • Projekta mērķis: Izstrādāt metodoloģiju uz nanostruktūru virsmas adsorbētu poliamīnu optiskai noteikšanai, izmantojot fotoluminescenci, kā arī uz SSEA-4 vērstu biofunkcionalizētu ZnO nanostruktūru izmantošanu audzēja diagnostikas biosensoros.
 • Projekta darba grupa:
  Vadošais pētnieks Roman Viter
  Pētnieks Kaspars Jēkabsons
  Zin. asistents Kārlis Pleiko
 • Projekta īstenošanas laiks: 2017-2019
 • Publikācija:
  • Viter R, Jekabsons K, Kalnina Z, Poletaev N, Hsu SH, Riekstina U. Bioanalytical system for detection of cancer cells with photoluminescent ZnO nanorods. Nanotechnology. 2016 Nov 18;27(46):465101. Epub 2016 Oct 12. PubMed PMID: 27731308.
 • Projekta numurs: 2182
 • Projekta mērķis: Izstrādāt biosensora prototipu minimāli invazīvai gaišo šūnu nieru karcinomas diagnostikai, izmantojot aptamēru šūnu SELEX tehnoloģiju un nanomateriālus
 • Projekta darba grupa:
  Vadītājs, pētnieks Kārlis Pleiko
  Dr.biol. Una Riekstiņa
 • Projekta īstenošanas laiks: 2017-2018
 • Publikācijas:
  • Pleiko K, Saulite L, Parfejevs V, Miculis K, Vjaters E, Riekstina U. Differential binding cell-SELEX method to identify cell-specific aptamers using high-throughput sequencing. Sci Rep. 2019 May 31;9(1):8142. doi:10.1038/s41598-019-44654-w. PubMed PMID: 31148584; PubMed Central PMCID:PMC6544647.
  • Aptamēru atlase pret gaišo šūnu nieru karciomu: šūnu SELEX metodes izmantojums / Kārlis Pleiko, Līga Saulīte, Vadims Parfejevs, Una Riekstiņa Izmantotā literatūra: 65.-66.lpp. // Perpetuum mobile 2019 : Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto pētnieku zinātnisko rakstu krājums Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019 56.-66.lpp 
 • Projekta numurs: 625/2014, LU reģ. Nr. ZD2014/6232
 • Projekta mērķis: Ar kuņģa un kolorektālajiem audzējiem ik gadu pasaulē saslimst vairāk kā divi miljoni cilvēku un to agrīna diagnostika joprojām ir ļoti aktuāla problēma gan no zinātniskā, gan veselības aprūpes viedokļa. Tādu biomarķieru identificēšana, ko varētu izmantot ne-invazīvu agrīnas diagnostikas testu izstrādei, būtu nozīmīgs solis šo audzēju agrākas diagnostikas, efektīvākas ārstēšanas un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanas virzienā.
  Šī projekta mērķis ir raksturot vēža eksosomu RNS un proteīnu saturu, lai identificētu kuņģa un kolorektālo audzēju biomarķierus; identificēt hiposkijas-regulētos eksosomu komponentus un noskaidrot to lomu audzēju progresijā un gūt priekšstatu par faktoriem, kas nosaka recipientu šūnu selektivitāti, eksosomu satura uzņemšanas mehānismu un bioloģiskajiem efektiem, kādus tās izraisa audzēja mikrovides šūnās.
 • Projekta sadarbības partneri: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, LU Medicīnas fakultāte, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
 • Projekta koordinatore: Aija Linē, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 
 • Projekta darba grupa:
  Vad. pētniece Ruta Muceniece
  Vad. pētniece Ilva Nakurte
  Pētnieks Kaspars Jēkabsons
  Zin. asistente Līga Saulīte
  Zin. asistente Ineta Popēna
  Zin. asistents Reinis Rembergs
 • Projekta īstenošanas laiks: 2014-2017
 • Publikācijas:
  • Nakurte I, Jekabsons K, Rembergs R, Zandberga E, Abols A, Linē A, Muceniece R. Anticancer Res. Colorectal Cancer Cell Line SW480 and SW620 Released Extravascular Vesicles: Focus on Hypoxia-induced Surface Proteome Changes. 2018 Nov;38(11):6133-6138. doi: 10.21873/anticanres.12965. PMID: 30396929
  • Sadovska L, Zandberga E, Sagini K, Jēkabsons K, Riekstiņa U, Kalniņa Z, Llorente A, Linē A. A novel 3D heterotypic spheroid model for studying extracellular vesicle-mediated tumour and immune cell communication. Biochem Biophys Res Commun. 2018 Jan 8;495(2):1930-1935. doi: 10.1016/j.bbrc.2017.12.072. Epub 2017 Dec 14. PubMed PMID: 29248729.
  • Nakurte, I., Jekabsons, K., Zandberga, E.,Abols A., Line, A., Muceniece, R. Proteome analysis of colorectal cancer cell line SW480 released extracellular vesicles. Key Engineering Materials, 2018, 762, pp. 3-7.

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" ietvaros.

 • Projekta numurs: NFI/R/2014/045,  LU reģ.nr. NORV2015/27
 • Projekta galvenais mērķis: Noskaidrot prostatas vēža šūnu producēto ekstracelulāro vezikulu (EV) lomu audzēja progresijā un, pētot EV saturu, identificēt potenciālus terapijas mērķus un biomarķierus slimības gaitas prognozēšanai. Projekta ietvaros paredzēts salīdzināt nukleīnskābju saturu vezikulās, ko producē agresīvi un lēni progresējoši audzēji, noskaidrot funkcionālos efektus, ko šīs vezikulas izraisa audzēja mikrovidē esošajās šūnās un atrastos biomarķieru kandidātus testēt prostatas vēža pacientu bioloģisko šķidrumu paraugos. Šis pētījums dos iespēju novērtēt vai vēža producētās EV atspoguļo audzēja ģenētisko heterogenitāti un molekulārās izmaiņas, ko audzējs iegūst progresijas laikā, un līdz ar to var kalpot par pamatu neinvazīvu testu izstrādei prostatas vēža diagnostikai, monitoringam un agresivitātes prognozēšanai.
 • Projekta sadarbības partneri: Oslo University Hospital, LU Medicīnas fakultāte
 • Projekta darba grupa:
  Aktivitātes vadītāja un vadības komitejas locekle Dr.biol. Una Riekstiņa
  Vad. pētniece Ruta Muceniece
  Vad. pētniece Ilva Nakurte
  Pētnieks Kaspars Jēkabsons
  Zin. asistente Līga Saulīte
  Zin.asistente Ineta Popēna
 • Projekta īstenošanas laiks: 2015-2016
 • Publikācijas:
  • Endzeliņš E, Melne V, Kalniņa Z, Lietuvietis V, Riekstiņa U, Llorente A, Linē Diagnostic, prognostic and predictive value of cell-free miRNAs in prostate cancer: a systematic review. Mol Cancer. 2016 May 18;15(1):41. doi:10.1186/s12943-016-0523-5. Review. PubMed PMID: 27189160; PubMed Central PMCID:PMC4870749.
  • Popēna I, Ābols A, Saulīte L, Pleiko K, Zandberga E, Jēkabsons K, Endzeliņš E, Llorente A, Linē A, Riekstiņa U. Effect of colorectal cancer-derived extracellular vesicles on the immunophenotype and cytokine secretion profile of monocytes and macrophages. Cell Commun Signal. 2018 Apr 24;16(1):17. doi:10.1186/s12964-018-0229-y. PubMed PMID: 29690889; PubMed Central PMCID:PMC5937830.
  • Sadovska L, Zandberga E, Sagini K, Jēkabsons K, Riekstiņa U, Kalniņa Z, Llorente A, Linē A. A novel 3D heterotypic spheroid model for studying extracellular vesicle-mediated tumour and immune cell communication. Biochem Biophys Res Commun. 2018 Jan 8;495(2):1930-1935. doi: 10.1016/j.bbrc.2017.12.072. Epub 2017 Dec 14. PMID: 29248729

Projekta ietvaros ir izveidota sadarbība ar profesori, izcilu zinātnieci Shan-hui Hsu no Nacionālās Taivānas Universitātes Polimēru zinātnes un inženierijas institūta (Taipeja, Taivāna);  profesoru, Dr.hab. Ričardu Rotomski no Nacionālā Onkoloģijas institūta (Viļņa, Lietuva) un prof. Unu Riekstiņu no LU Medicīnas fakultātes.

 • LU reģ Nr. FP-2937-ZF-N-840 (IZM daļa); FP-2937a-ZF-N-840 (Taivanas daļa)
 • Projekta mērķis: Noskaidrot, kā dažādas nanodaļiņas ietekmē pieauguša cilvēka ādas mezenhimālās cilmes šūnas un audzēja šūnas, un izpētīt, vai mezenhimālās cilmes šūnas varētu uzņemt un nogādāt līdz audzējam nanodaļiņas ar pretvēža īpašībām.
  Projekta rezultātā kopā ar Lietuvas kolēģiem izveidots šūnu modelis un pierādīts, ka mezenhimālās cilmes šūnas spēj uzņemt un nodot nanodaļiņas audzēja šūnām. Savukārt kopā ar Taivānas kolēģiem likts pamats biosensora izstrādei agresīva audzēja noteikšanā. Sadarbībā ar Taivānas partneriem iegūtas zināšanas par biomateriālu ietekmi uz organisma cilmes šūnām, kas noderēs uz cilmes šūnām balstītu reģeneratīvās medicīnas līdzekļu pētījumos.
 • Projekta darba grupa:
  Aktivitātes vadītāja un vadības komitejas locekle Dr.biol. Una Riekstiņa 
  Pētnieks Kaspars Jēkabsons
  Zin. asistente Līga Saulīte
  Zin. asistente Ineta Popēna
 • Projekta īstenošanas laiks: 2014-2016
 • Publikācijas:
  • Saulite L, Pleiko K, Popena I, Dapkute D, Rotomskis R, Riekstina U. Nanoparticle delivery to metastatic breast cancer cells by nanoengineered mesenchymal stem cells. Beilstein J Nanotechnol. 2018 Jan 29;9:321-332. doi:10.3762/bjnano.9.32. eCollection 2018. PubMed PMID: 29515946; PubMed Central PMCID: PMC5815277.
  • Dapkute D, Steponkiene S, Bulotiene D, Saulite L, Riekstina U, Rotomskis R. Skin-derived mesenchymal stem cells as quantum dot vehicles to tumors. Int J Nanomedicine. 2017 Nov 6;12:8129-8142. doi: 10.2147/IJN.S143367. eCollection 2017. PubMed PMID: 29158674; PubMed Central PMCID: PMC5683786.
  • Saulite L, Dapkute D, Pleiko K, Popena I, Steponkiene S, Rotomskis R, Riekstina U. Nano-engineered skin mesenchymal stem cells: potential vehicles for  tumour-targeted quantum-dot delivery. Beilstein J Nanotechnol. 2017 Jun 7;8:1218-1230. doi: 10.3762/bjnano.8.123. eCollection 2017. PubMed PMID:28685122; PubMed Central PMCID: PMC5480321.