Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dr.habil.med. Vija Zaiga Kluša
Dr.habil.med. Vija Zaiga Kluša

LZA Lielās medaļas laureāti 2018. gadā - akadēmiķi Vija Kluša un Kalvis Torgāns
Ilze Stengrevica sabiedrisko attiecību speciāliste, Latvijas Zinātņu akadēmija
27.03.2018

13. martā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts, uzklausot LZA Prezidija izvirzīto kandidātu raksturojumus, LZA Lielo medaļu šogad nolēma piešķirt LZA akadēmiķiem Vijai Klušai un Kalvim Torgānam.

LZA Lielā medaļa LZA īstenajai loceklei Dr.habil.med. Vijai Zaigai Klušai piešķirta par radošiem sasniegumiem farmakoloģijas zinātnē, augstākās izglītības jomā un nopelniem Latvijas Zinātņu akadēmijas labā.

LZA īstenais loceklis Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns LZA Lielo medaļu saņem par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē.