Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Profesora Ilmāra Lazovska fonda stipendiāti 2017 LĀZA konferencē 20.09.2018. RSU 
Foto no kreisās: Līga Akmeņkalne, Linda Rancāne, LĀZA priekšsēdis Uģis Gruntmanis, Rita Turkina, Andris Džeriņš, Prof. Ilmāra Lazovska fonda vadītājs Dr. Ēriks Niedrītis (ASV), Jurijs Sekretarjovs, Kateryna Bulavkina, Irina Rudaka, Evija Knoka un Alise Visocka.  Foto autors Jānis Brencis
Profesora Ilmāra Lazovska fonda stipendiāti 2017 LĀZA konferencē 20.09.2018. RSU Foto no kreisās: Līga Akmeņkalne, Linda Rancāne, LĀZA priekšsēdis Uģis Gruntmanis, Rita Turkina, Andris Džeriņš, Prof. Ilmāra Lazovska fonda vadītājs Dr. Ēriks Niedrītis (ASV), Jurijs Sekretarjovs, Kateryna Bulavkina, Irina Rudaka, Evija Knoka un Alise Visocka. Foto autors Jānis Brencis

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) stipendijas 2018
Kamena Kaidaka, LĀZA biroja vadītāja Latvijā
16.02.2018

LĀZA aicina pieteikties Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai un Ojāra Veides fonda stipendijai

  • LĀZA aicina pieteikties Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) aicina vecāko kursu medicīnas studentus pieteikties Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai.

Fonda mērķis ir atbalstīt medicīnas studentu centienus apgūt ārsta arodu un vēlmi strādāt savā profesijā Latvijā. Stipendijas tiek piešķirtas vecāko kursu (4.-6.) studentiem, kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, plašs interešu loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā un kam ir līdzekļu trūkums mācībām. Vienreizēja stipendija 1000 USD apjomā 2017. gadā tika piešķirta 5 pretendentiem un tika piešķirtas arī četras veicināšanas stipendijas 250 USD apmērā. Līdz šim stipendijas ir saņēmuši 56 Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studenti.

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds radies, godinot ārsta Ilmāra Lazovska (1931–2003) piemiņu. Fondu izveidoja LĀZA valdes loceklis ārsts Ēriks Niedrītis (ASV), kurš ir arī tā vadītājs.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 10.-31. marts.

Pieteikumu jāsūta laza@lazariga.lv, tēmā norādot Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendija.

Otrās kārtas klātienes intervija notiks Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Laiks tiks precizēts. Pieteikumus izvērtēs un lēmumu pieņem Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju komisija.

Stipendijas svinīgi pasniegs Dziesmusvētku laikā, kad Rīgā būs arī LĀZA biedri un fonda dibinātājs Ēriks Niedrītis.

  •  LĀZA aicina pieteikties Ojāra Veides fonda stipendijai

Ojāra Veides fonda mērķis ir atbalstīt  Latvijas ārstus, kas strādā veselības aprūpes laukā Latvijā, un kuriem ir izdevība un vēlēšanās papildināt profesionālās zināšanas kādā mācību iestādē ārzemēs. Stipendija paredzēta ceļa naudas, dzīvesvietas, maksas par mācībām, uztura izdevumu segšanai. Stipendija 1000-2500 USD apjomā tiek piešķirta 3-4 pretendentiem katru gadu. Pieteikumus var iesūtīt līdz 15. septembrim laza@lazariga.lv, tēmā norādot Ojāra Veides fonda stipendija.

Papildu informācija par prasībām pretendentiem www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas, kā arī LĀZA Apkārtrakstā nr 166, kur publicēti arī iepriekšējo gadu stipendiātu apraksti par stipendiju izlietojumu.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) vieno ārzemēs un Latvijā dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī citus veselības nozares profesionāļus, zinātniekus un darbiniekus kopējam mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību.