Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes absolventu izlaidums. © Foto: Jānis Brencis
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes absolventu izlaidums. © Foto: Jānis Brencis
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes absolventu izlaidums. © Foto: Jānis Brencis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes absolventu izlaidums. © Foto: Jānis Brencis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes absolventu izlaidums. © Foto: Jānis Brencis
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti šoziem absolvēs 21 jaunais speciālists
Evija Ansonska, LU Medicīnas fakultātes sabiedrisko attiecību vadītāja
16.01.2018

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti (LU MF) šoziem absolvēs un diplomus saņems 21 jaunais speciālists – ārsti un māsas. MF ziemas izlaidums notiks 19. janvārī plkst. 13.00 LU Mazajā aulā, Raiņa bulv. 19.

Medicīnas fakultātes dekāns profesors Valdis Folkmanis: „Lai nodrošinātu personalizētu medicīnas izglītību, LU Medicīnas fakultāte ir apvienojusi Latvijas medicīnas nozares labākos pētniekus un praktiķus, kā arī ārvalstu ekspertus. Tāpēc visi fakultātes absolventi ir labi sagatavoti un augsti motivēti, un pēc universitātes absolvēšanas veido sekmīgu profesionālo un akadēmisko karjeru gan Latvijā, gan ārvalstīs.”

LU MF Ārstniecības otrā līmeņa profesionālo studiju programmu šoziem absolvēs un ārsta diplomu saņems 15 studenti, tostarp 13 ārzemnieki. Savukārt veselības profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un kvalifikāciju kādā no māsu pamatspecialitātēm  - 6 absolventi.

Absolventus izlaidumā klātienē sveiks LU vadība un profesionālo asociāciju - Latvijas Ārstu biedrības un Latvijas Māsu asociācijas pārstāvji.

LU MF programmas ārstniecībā, farmācijā, radiogrāfijā  un veselības aprūpē ir ļoti mūsdienīgas, veidotas, balstoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un Skandināvijas valstu pieredzi. Visas programmas ir akreditētas un atbilst Eiropas Savienības normām. Būtiska studiju sastāvdaļa ir praktiskās nodarbības un prakse, kas sākas jau trešajā studiju semestrī un notiek Rīgas vadošajās klīnikās ārstniecības iestādēs un farmācijas uzņēmumos. Pētniecības jomā notiek plaša sadarbība ar daudzām zinātniskajām institūcijām Latvijā. LU MF studenti katru gadu arī piedalās ES izglītības programmās ERASMUS+, kas piedāvā studentiem iespēju no trim mēnešiem līdz pilnam akadēmiskajam gadam studēt kādā citā ES dalībvalsts augstskolā.