Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Erasmus+ studentu mobilitātes konkursa rezultāti
LU MF
05.04.2017

Medicīnas fakultātes Veselības zinātņu studiju programmas padomes sēdē Nr. MF-S6/4 (30.03.2017.) studentu dalībai Erasmus+ apmaiņas programmā 2017./2018. akadēmiskajam gadam tika apstiprināti:

Nr.p.k.

Studenta apliecības numurs

Viesaugstskola

Semestris

1.

vm13033

Bari Universitāte (Itālija)

pavasara sem.

2.

ak13189

Florences Universitāte (Itālija)

pavasara sem.

3.

nh13004

Getingenes Universitāte (Vācija)

pavasara sem.

4.

jp13063

Getingenes Universitāte (Vācija)

pavasara sem.

5.

kt13035

Bari Universitāte (Itālija)

pavasara sem.

6.

mp13070

Bari Universitāte (Itālija)

rudens sem.

7.

kb05049

Bari Universitāte (Itālija)

rudens sem.

8.

ll13080

Ļubļanas Universitāte (Slovēnija)

rudens sem.

9.

sv13046

Bari Universitāte (Itālija)

rudens sem.

10.

ak13137

Bari Universitāte (Itālija)

pavasara sem.

 Rezervists:

Nr.p.k.

Studenta apliecības numurs

Semestris

1.

ap14086

pavasara sem.