Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Medicīnas fakultātes dekāns, prof. Valdis Folkmanis
LU konferencē diskutēs par inovācijām bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā
Evija Ansonska, LU Medicīnas fakultātes sabiedrisko attiecību vadītāja
27.09.2018.

Lai risinātu bērnu veselības aprūpes aktuālos jautājumus, Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultāte (MF) rīko sociālās pediatrijas konferenci “Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā”, kas notiks šā gada 19. oktobrī LU Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīga.

Pērn notika pirmā sociālās pediatrijas tematikai veltītā konference - „Bērns ar īpašām vajadzībām: diagnostika, terapija,  integrācija, iespējas un robežas“. Turpinot aizsākto diskusiju, šī gada konferences galvenā misija ir sniegt jaunāko informāciju par inovācijām pediatrijas, neiroloģijas u.c. medicīnas jomās, lai būtiski pilnveidotu bērnu attīstības traucējumu diagnostiku un ārstēšanu. Konferencē arī piedalīsies un ar referātu "Bērnu tiesības uz veselības aprūpes pieejamību Latvijā" uzstāsies Tiesībsargs Mg. iur., Mg.oec. Juris Jansons.

Konferencē piedalīsies Latvijas un Eiropas vadošie speciālisti, kuri dalīsies ar zinātniskiem sasniegumiem un jaunākajā zināšanām bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā. Tās galvenā mērķauditorija ir medicīnas zinātnieki, pētnieki, pedagoģijas jomas studenti un docētāji, valsts un pašvaldību sociālie darbinieki, medicīnas pārstāvji, LU Medicīnas fakultātes medicīnas studenti.

Konferenci atklās LU prorektors prof. Valdis Segliņš, kam sekos Dr. Frīdmana Šulca (Minhene, Vācija) referāts “Pamatelementi sociālpediatriskajā attīstības rehabilitācijā pēc Teodora Helbruges” un docentes  Dr. Natālijas Andrušķenko (Sanktpēterburga, Krievija) uzstāšanās – “Priekšlaicīgi dzimušu bērnu ar intraventrikulārām hemorāģijām un posthemorāģiskām hidrocefālijām garīgās attīstības diagnostiskās iespējas un perspektīvas”. Savukārt Mg.iur., Dr.iur.cand. Martins Osis (Latvija) uzstāsies ar referātu “Persona ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti. Bērna tiesības.”

Savukārt LU MF dekāns prof. Valdis Folkmanis nolasīs referātu -  “Sociālpediatriskā pieredze Latvijā: izglītības iespējas, diagnostika, terapija. Quo vadis?”. Konferencē uzstāsies arī  rehabilitācijas centra "Poga” pārstāve Elīna Jeluškina, kas runās par terapijas iespējām bērniem ar cerebrālu trieku rehabilitācijas centrā. Tāpat Dr. Mikus Dīriks pastāstīs par robotu tehnoloģijas perspektīvām bērnu rehabilitācijā.

Pilna konferences programma

Starptautiskās konferences dalībnieki saņems Apliecinājumu ar 8 tālākizglītības punktiem. 

Dalības maksa klausītājiem - 15 eiro, maksājot līdz 12.oktobrim, bet 20 eiro, sākot ar 13.oktobri.

Pieteikumus konferencei sūtīt ivars.pekainis@lu.lv