Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU atjaunotās Medicīnas fakultātes pirmais dekāns Uldis Vikmanis savas grāmatas "Atsperšanās"atvēršanas svētkos LU Mazajā aulā 2017. gada 26. janvārī. Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments.
LU atjaunotās Medicīnas fakultātes pirmais dekāns Uldis Vikmanis savas grāmatas "Atsperšanās"atvēršanas svētkos LU Mazajā aulā 2017. gada 26. janvārī. Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments.
LU atjaunotās Medicīnas fakultātes pirmais dekāns Uldis Vikmanis savas grāmatas "Atsperšanās"atvēršanas svētkos LU Mazajā aulā 2017. gada 26. janvārī. Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments. LU rektors Indriķis Muižnieks uzrunā Ulda Vikmaņa grāmatas "Atsperšanās"atvēršanas svētkos LU Mazajā aulā 2017. gada 26. janvārī dalībniekus. Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments. Priekšplānā (no kreisās) LU rektors Indriķis Muižnieks un Uldis Vikmanis. Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments. LU Apgāda izdotās Ulda Vikmaņa grāmatas "Atsperšanās" atvēršanas svētkos. Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments.
LU atjaunotā Medicīnas fakultāte 20. jubilejas gadu atklāj ar tās pirmā dekāna Ulda Vikmaņa grāmatas izdošanu
Evija Ansonska, LU Medicīnas fakultātes sabiedrisko attiecību vadītāja
27.01.2017

26. janvārī Latvijas Universitātes (LU) Mazajā Aulā notika Medicīnas fakultātes (MF) atjaunotāja un ilggadējā dekāna, onkologa-ķirurga prof. Ulda Vikmaņa grāmatas “Atsperšanās” atvēršana. Grāmata ir autobiogrāfisks skatījums uz Medicīnas fakultātes atjaunošanu un darbību Latvijas Universitātē.

“Visas Latvijas Universitātes zinātniskā darbība ir vērsta uz cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu, tādējādi medicīna ir obligātais vienojošais posms LU kā klasiskas universitātes attīstībā. Uz nākotnes tehnoloģiju izmantošanu vērsta medicīna nav iespējama bez sadarbības ar citiem zinātņu blokiem – gan dabaszinātnēm, gan sociālajām un humanitārajām zinātnēm.  Pirms divdesmit gadiem pieņemtais lēmums atjaunot Latvijas Universitātē Medicīnas fakultāti ir  pilnībā sevi attaisnojis – tā ir kļuvusi par straujāk augošo un studentu pieprasītāko fakultāti Latvijas Universitātē, nodrošinot mūsdienīgu medicīnas izglītību,” uzsver Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks.

Grāmata piedāvā autobiogrāfiskus faktus par profesora dzīvi, redzējumu par galvenajiem pavērsieniem atjaunotās LU MF darbībā, iespēju iepazīties ar daudziem līdz šim nepublicētiem dokumentiem, kā arī profesora zinātnisko darbu bibliogrāfiju.

“Medicīnas fakultātes atjaunošanas laiks un ilgie gadi tās vadītāja dekāna amatā likuši paraudzīties uz dzīvi no platāka skatu leņķa. Tādēļ grāmatā aplūkoti dažādi manas dzīves fakti un notikumi, sākot ar pašiem pamatiem – manas dzimtas saknēm, laiku līdz fakultātes atjaunošanai un līdzgaitnieku lomu tajā, zinātnisko darbību un pat komiskiem mednieku un makšķernieku stāstiem,” stāsta autors, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks Uldis Vikmanis.

Medicīnas fakultāte ar ārstniecības studiju programmu tika atjaunota 1997. gadā, praktiskajā apmācībā sadarbojoties ar visām lielākajām slimnīcām. Laika gaitā tika izveidotas arī farmācijas, māszinību, zobārstniecības un radiogrāferu studiju programmas. Medicīnas fakultāte bija pirmā, kuras apmācībā regulāri tika piesaistīti ārvalstu viesprofesori. Fakultātē studē vislielākais ārvalstu studentu skaits.

Fakultātes atjaunošanu ar novēlējumiem atbalstījuši tādi latviešu ārsti no visas pasaules kā prof. Irma un prof. Jānis Eglīši (ASV), prof. Jānis Kļaviņš (ASV), Tatjana Buks (Austrālija), Pēteris Apse (ASV), Marija Mārīte Ķiploks (Vācija), prof. Jānis Priedkalns (ASV) un citi. Tāpat ieguldījumu snieguši pašmāju ārsti - Dzintra Uibo, Vilis Dambiņš un citi. MF attīstību sekmējuši Latvijas Universitātes rektori prof. Juris Zaķis, prof. Ivars Lācis, prof. Mārcis Auziņš un prof. Indriķis Muižnieks.

Par prof. Uldi Vikmani

Uldis Vikmanis ir dzimis 1943. gadā Rīgā, ar medaļu pabeidzis Rīgas 5. vidusskolu un ar izcilību absolvējis Rīgas Medicīnas institūtu. Studējis aspirantūrā Vissavienības onkoloģijas centrā Maskavā. Ķirurgs-onkologs, kura karjera saistīta ar darbu Onkoloģiskajā dispanserā (tagad Latvijas Onkoloģijas centrs). No 1984. līdz 1993. gadam Rīgas medicīnas institūta (pārdēvēta par Latvijas Medicīnas akadēmiju, bet pēc tam par Rīgas Stradiņa universitāti) prorektors mācību darbā. No 1993.-1997. gadam Latvijas Medicīnas akadēmijas (tagad - Rīgas Stradiņa universitāte) Senāta priekšsēdētājs. No 1998.-2006. gadam LU Medicīnas fakultātes dekāns. 2004. gadā par LU Medicīnas fakultātes atjaunošanu apbalvots ar IV pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni. Pašlaik -  Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis un LU profesors.