Latvijas Medicīnas Studentu Asociācija (LaMSA) ir nevalstiska organizācija, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss veselības un izglītības veicināšanā un slimību profilaksē. To vada un tajā darbojas Latvijā studējošie un topošie veselības aprūpes speciālisti – medicīnas studenti, zobārstniecības studenti, sabiedrības veselības studenti, rehabilitācijas speciālisti un citi.

LaMSA tika dibināta 2000. Gadā un ir pilntiesīga Starptautiskās Medicīnas Studentu Asociāciju Federācijas (IFMSA) dalīborganizāciju kopš 2002. Gada. LaMSA pirmsākumos tika dibināta ar mērķi nodrošināt iespēju studentiem iepazīties ar medicīnas sistēmu, politiku citās valstīs, apzināt dažādas medicīnas jomas, praktiski pielietot savas teorētiskās zināšanas dažādos projektos, kā arī apgūt jaunas praktiskās zināšanas.

Galvenie darbības virzieni

  • Veicināt sadarbību starp medicīnas studentiem vietējā un starpvalstu mērogā, būdama IFMSA pilntiesīga biedrorganizācija
  • Organizēt un realizēt medicīnas studentu klīniskās prakses un zinātnisko apmaiņu programmas 
  • Veidot un piedalīties projektos, kas saistīti ar medicīniskām un sociālām problēmām gan Latvijā, gan citur pasaulē.
  • Izglītot sabiedrību par reproduktīvo veselību, seksuāli transmisīvajām slimībām un to profilaksi.
  • Veicināt medicīnas Izglītību Latvijā studējošajiem

Vairāk informācijas LaMSA tīmekļvietnē