Latvijas Universitātes ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenču ietvarā Medicīnas fakultātē noris Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference, pulcējot nozares ekspertus no Latvijas un ārvalstīm. Konferenci ikreiz ievada plenārsēde, bet darbs turpinās dažādās medicīnas nozaru sekciju sēdēs.

LU 77. zinātniskajā konferencē 2019. gadā nozarē atzīti zinātnieki, praktiķi, kā arī doktoranti un rezidenti konferencē prezentēja 90 mutiskus referātus, bet 125 pētījumi bija izzināmi stenda referātu veidā. Dalībnieku vidū bija referenti no Austrijas, Brazīlijas, Kanādas, Igaunijas, Somijas, Gruzijas, Vācijas, Indijas, Itālijas, Kazahstānas, Kirgistānas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, Krievijas, Slovēnijas, Dienvidāfrijas, Zviedrijas, Šveices, Ukrainas un Lielbritānijas.