Latvijas Universitātes ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenču ietvarā Medicīnas fakultātē tradicionāli noris Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference, pulcējot nozares ekspertus no Latvijas un ārvalstīm. Konferenci ikreiz ievada plenārsēde, bet darbs turpinās dažādās medicīnas un veselības zinātņu nozaru sekciju sēdēs.

LU starptautiskā zinātniskā konference šogad atzīmēs jau 78. gadskārtu un konferences sēdes medicīnā un farmācijā ieplānotas 2020. gada 20. martā.

Gan pieredzējuši, gan jauni pētnieki tēzes var iesniegt no 2020. gada 2. janvāra līdz 2. februārim. Dalībnieki saņems sertifikātus ar tālākizglītības punktiem.

Tēzes konferencei tiek pieņemtas, angļu valodā pilnīgi aizpildot tēžu iesniegšanas formu un iesniedzot to elektroniski medconference@lu.lv laikā no 2020. gada 2. janvāra līdz 2. februārim. Kā sūtījuma tematu lūdzu norādīt: Abstract 2020.

Pirms tēžu iesniegšanas aicinām rūpīgi iepazīties ar to noformēšanas prasībām.

Datums Norise
02.01.2020. Sākas tēžu iesniegšana
02.02.2020. Tēžu iesniegšana noslēdzas
02.03.2020. Autori saņem informāciju par tēzu apstiprināšanu/noraidīšanu un uzstāšanās veidu
20.03.2020. Konferences norises LU Akadēmiskajā centrā Rīgā

Konferences norises vieta:
LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja,
Jelgavas iela 3, Rīga
Karte

Nokļūšana ar sabiedrisko transprotu:
Autobusi: Nr. 23 - pietura "LU Akadēmiskais centrs";
Nr. 3, 4, 4z, 7, 8, 21, 22, 25, 32, 35, 38, 39, 43, 54, 55 - pietura "Latvijas Nacionālā bibliotēka"
Trolejbusi: Nr. 9, 27 - pietura "Latvijas Nacionālā bibliotēka"
Tramvaji: Nr. 1, 2, 4, 5, 10 - pietura "Latvijas Nacionālā bibliotēka"
Vilciens: stacija "Torņakalns"

LU Akadēmiskais centrs ir un būs vide, kur uzplaukt talantam, uzņēmībai un sadarbībai. Akadēmiskais centrs ir vadlīnija, kas virza Latviju, kura būs nevis iedzinējos, bet līderos. Pārvēršot zinātnieku idejas dzīves kvalitātes un lielo datu pārvaldības risinājumos, esot jau nākošā tehnoloģiju un ekonomikas attīstības viļņa augšgalā un atgūstot Rīgas kā inovāciju līdera vietu Baltijas jūras krastos.

LU Zinātņu māja atklāta 2019. gadā, un tajā koncentrēti visi LU eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu nozaru pētniecības un studiju virzieni. Tā nodrošinot gan infrastruktūras, gan cilvēkresursu efektīvu izmantošanu un veicinot studiju un pētniecības nozaru sinerģiju – darbs kļūst vienotāks, radošāks un efektīvāks. 

Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference norisinājās 2019. gada 22. februārī. Tās dalībnieku tēžu krājums publicēts kā žurnāla "Medicina" 55. numura pielikums.

Latvijas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā konference norisinājās 2018. gada 22. februārī. Tās dalībnieku tēžu krājums publicēts LU e-resursu repozitorijā

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar konferences Organizācijas komisiju, rakstot medconference@lu.lv.