Foto: Sebastian Pandelache.

2023. gada februārī mācības sāks 12. Montesori medicīniskās pedagoģijas kurss Latvijas Universitātē (LU). Šī tālākizglītības programma piedāvā iespēju iepazīt Montesori metodes principus un praksi, akcentējot darbu ar bērniem, kam ir īpašas vajadzības.

Programmas apguves gaitā divu mācību gadu garumā klausītājus iepazīstinās ar Montesori pedagoģijas filozofiju, tās neirofizioloģisko un psiholoģisko pamatojumu, metodiskajiem principiem, Montesori pedagoģiski sagatavoto vidi un materiāliem, to izstrādāšanas, adaptēšanas un izmantošanas noteikumiem, kā arī ar iespējām šo pedagoģiju pielietot, atveseļojot un integrējot sabiedrībā bērnus ar īpašām vajadzībām, uzlabojot šo bērnu dzīves kvalitāti.

LU programma atbilst starptautisko Montesori atveseļojošās pedagoģijas kursu prasībām un klausītāji noslēgumā saņem gan LU tālākizglītības apliecību, gan arī Starptautiskās Attīstības, rehabilitācijas un pediatriskās tālākizglītības akadēmijas (Internationale Akademie für Entwicklungs-Rehabilitation und pädiatrische Fortbildung, Vācija) sertifikātu.

Programma orientēta darbam ar bērniem vecumā no trīs līdz sešiem gadiem.

Nodarbības noris reizi mēnesī: piektdienu pēcpusdienās un sestdienās, 17 reizes divu mācību gadu garumā (16 kredītpunkti, 264 akadēmiskās stundas).

Papildu informācija un pieteikšanās

Dalīties