© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

No 1. augusta līdz 28. augusta plkst. 23:59 ir iespējams pieteikties stipendijām bakalaura studiju 1. kursa studentiem 2022./2023. akad. gadā. Kopā pieejamas 8 stipendiju kopas.

Šī akadēmiskā gada Latvijas Universitātes (LU) fonda 1. kursa administrētās stipendijas ir “Ceļamaize”, Latgales “Ceļamaize”, Ceļamaize “Rēzekne”, M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendija un Jelgavas, Valkas, Salaspils novada stipendijas.  

Stipendijai vari pieteikties, ja esi centīgsaktīvs sabiedriskajā dzīvē un mācībās spējīgs, kā arī, ja vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.  

Stipendija “Ceļamaize” paredzēta LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba. 

Latgales “Ceļamaize’’ stipendija paredzēta LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba, un kuru izcelsme meklējama Latgalē – students pats vai kāds no viņa vecākiem ir deklarēts Latgales pusē. 

Ceļamaize “Rēzekne” stipendija paredzēta LU visu zinātņu jomu bakalaura studiju 1. kursa studentam, kurš nāk no Rēzeknes vai Rēzeknes rajona. Stipendija dibināta, lai veicinātu Rēzeknes novada jauniešu izaugsmi.

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija paredzēta LU 1. kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba, bet ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām. 

Jelgavas novada pašvaldības stipendijai iespējams pieteikties ikvienam Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (vismaz vienu gadu) deklarētam 12. klases absolventam, kurš ir reģistrējies studijām jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2022./2023. akad gadā. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu.  

Salaspils novada pašvaldības stipendija paredzēta Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (vismaz vienu gadu) deklarētam un otra stipendija – Salaspils 1. vai 2. vidusskolu absolventam – topošajam absolventam, kurš studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2022./2023. akad. gadā, sākot ar septembri. Pretendents drīkst strādāt algotu darbu.  

Valkas novada pašvaldības stipendijai var pieteikties ikviens Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas absolventam, kurš uzsāk studijas augstskolā un kura vidējais vērtējums atestātā par vispārējo vidējo izglītību sasniedz 7,5 balles. 

Vēlam veiksmi un uz tikšanos jaunajā akadēmiskajā gadā! 

Stipendijai piesakies šeit.


Pieteikšanās kārtība stipendijām:
01.08.2002. - 28.08.2022 - studentiem, kas studē 1.kursā;
29.08.2022. - 30.09.2022. - studentiem no 2.kursa;
03.10.2022. - 30.10.2022. - pieteikšanās "Mikrotīkls" stipendijai.


Par LU fondu  

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.  

Dalīties

Saistītais saturs

Lielākie LU Studentu svētki atgriežas Raiņa bulvārī 19
16.07.2022.

Lielākie LU Studentu svētki atgriežas Raiņa bulvārī 19