Foto no Z.Pilsētnieces privātā arhīva.

Doktora zinātniskā grāda ieguvei klīniskajā medicīnā Zane Pilsētniece Latvijas Universitātē (LU) aizstāvēs promocijas darbu, kurā veikta urodinamisko rādītāju analīze sievietēm ar urīna nesaturēšanu un izvērtēta to nozīme slimības diagnostikā un ārstēšanā.

Zanes Pilsētnieces veiktā pētījuma mērķis bija noskaidrot, kuri urodinamikas jeb apakšējo urīnceļu funkcionālu izmeklējumu lielumi palīdz noteikt specifisku urīna nesaturēšanas tipu sievietēm un kā tie prognozē urīna nesaturēšanas ķirurģiskas ārstēšanas iznākumu.

Pētījuma novitāte
Pētījums uzskatāms par unikālu, jo norāda, kuri urodinamiskie lielumi ir visbūtiskākie, lai precizētu specifisku urīna nesaturēšanas tipu sievietēm, kā arī prognozētu, kuras sievietes tiks izārstētas ar TOT operāciju (uretras atbalsta atjaunošana ar sintētisku implantu), bet kurām arī pēc operācijas lielu varbūtību būs jālieto medikamentoza pāraktīva urīnpūšļa simptomātiska terapija. Tas ir būtiski, jo katram urīna nesaturēšanas tipam ir savs terapijas algoritms.  Konkrētu urodinamisko lielumu nozīme specifiska urīna nesaturēšanas tipa noteikšanā un pēcoperācijas rezultātu prognozēšanā ir novitāte urodinamikas klīniskajā lietojumā sievietēm ar urīna nesaturēšanu.

Pētījuma nozīme
Pētījuma klīniskā nozīme ir izstrādātās nomogrammas, lai precīzi noteiktu specifisku urīna nesaturēšanas tipu sievietēm, kas ir priekšnoteikums, lai plānotu terapijas algoritmu: fizioterapija, medikamentoza terapija, ķirurģiska ārstēšana, metožu kombinācija. Izstrādātas arī nomogrammas, kas prognozē pēcoperācijas iznākumu sievietēm, kam indicēta ķirurģiska urīna nesaturēšanas ārstēšana. "Sieviete būs izārstēta ar operāciju vai būs nepieciešams turpināt medikamentozu ārstēšanu. Vadoties no pētījuma rezultātiem, ikviena sieviete ar urīna nesaturēšanu jau sākotnēji saņems vispiemērotāko ārstēšanu, netiks pielietota nelietderīga terapija, kam par iemeslu ir neprecīzi noteikta diagnoze. Sievietēm, kam plānota urīna nesaturēšanas operācija, būs iespējams sniegt informāciju par prognozējamo rezultātu un jau iepriekš informēt, ja lielu varbūtību arī pēc operācijas būs jālieto medikamenti," skaidro Z. Pilsētniece.

Promocijas darba aizstāvēšana
Promocijas darbs "Urodinamisko rādītāju analīze sievietēm ar urīna nesaturēšanu un to nozīme slimības diagnostikā un ārstēšanā” izstrādāts LU Medicīnas fakultātes (MF) asociētā profesora Dr. med. Egila Vjatera zinātniskā vadībā. Pētījumu recenzējusi LU MF profesore Dr. med. Inese Folkmane, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Dr. med. Aivars Pētersons un Veselības zinātņu universitātes profesors PhD. Mindaugas Jievaltas (Kauņa, Lietuva).

Darbu aizstāvēs LU Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes sēdē 2022. gada 13. maijā, plkst. 14.00, LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3 - 301. auditorijā.

Promocijas darba aizstāvēšanai iespējams sekot attālināti, Zoom:
Meeting ID: 969 1857 4481
Passcode: 145745

Pētījums pieejams LU Bibliotēkā.

Dalīties