© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments.

Latvijas Universitātes ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenču ietvarā tradicionāli noris arī Starptautiskā zinātniskā medicīnas konference, pulcējot nozares ekspertus no Latvijas un ārvalstīm. Konferenci ikreiz ievada plenārsēde, bet darbs turpinās dažādās veselības zinātņu nozaru sekciju sēdēs.

LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas, jo šogad atzīmēs jau 80. gadskārtu. Konferences sēdes medicīnā un farmācijā ieplānotas 2022. gada 25.-26. martā.

Gan pieredzes bagāti, gan jauni pētnieki tēzes visās medicīnas un veselības zinātņu nozarēs aicināti iesniegt līdz pat 2022. gada 23. janvārim. Tēžu iesniegšanas veidlapa un noformēšanas prasības publicētas konferences tīmekļvietnē.

2021. gada konferencē nozarē atzīti zinātnieki, praktiķi, kā arī doktoranti un rezidenti prezentēja 140 mutiskus referātus, bet 160 pētījumi bija izzināmi stenda referātu veidā. Dalībnieku vidū bija referenti no 27 valstīm, bet konferences darbam sekoja vairāk nekā 350 klausītāju.

Lai nodrošinātu iespēju pasākumā piedalīties iespējami plašai Latvijas un ārvalstu auditorijai, konference noritēs attālinātā formā un dalība iespējama bez maksas. Dalībnieki saņems sertifikātus ar tālākizglītības punktiem.

Dalīties