© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Eiropas Komisija (EK) 2021. gada izskaņā apstiprinājusi izmaiņas direktīvā par reglamentētajām profesijām. EK veiktie grozījumi Latvijas Universitātes (LU) absolventiem - farmācijas maģistriem dod iespēju pretendēt iegūtās kvalifikācijas automātiskai atzīšanai un plašākām darba, kā arī karjeras iespējām Eiropas Savienībā.

Saskaņā ar likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteikto Latvijā tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību ir personām, kas apguvušas akreditētas profesionālās vai akadēmiskās farmaceita augstākās izglītības studiju programmas. Izglītības prasības un noteikumus kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem reglamentētajās, t. sk. farmaceita profesijā Eiropas Savienībā regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 

Eiropas Komisijā nule pieņemts deleģētais lēmums, ar kuru direktīvas 2005/36/EK V pielikumā veikti grozījumi, definējot, ka Latvijā iegūtu farmaceita kvalifikāciju apliecina farmaceita diploms vai veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā. "Maģistra grādu farmācijā Latvijā piešķir tikai Latvijas Universitāte, tādēļ šādi grozījumi normatīvajos aktos skaidri izgaismo Latvijas Universitātes realizētās studiju programmas satura kvalitāti un savā ziņā arī starptautisko atzinību," uzskata LU Medicīnas fakultātes dekāns profesors Valdis Folkmanis.

Izmaiņas direktīvā LU maģistra studiju programmas "Farmācija" absolventiem radīs jaunas iespējas Eiropas Savienības darba tirgū, jo farmaceita profesionālo kvalifikāciju jebkurā ES valstī apliecinās LU izsniegtais diploms, bet papildu izglītības atzīšanas procedūras nebūs jāveic.

Dalīties