Karjeras iespēju paplašināšanai radiologa asistenti aicināti Latvijas Universitātē (LU) turpināt studijas, lai gada laikā iegūtu profesionālā bakalaura grādu un radiogrāfera kvalifikāciju.

Profesionālā bakalaura studiju programmu "Radiogrāfija" īsteno mūsdienu prasībām atbilstošu un multiprofesionālu radiogrāferu sagatavošanai darbam ar modernām digitālām tehnoloģijām. Programmas apguves gaitā studenti iegūst prasmes pacientu aprūpē radioloģijā un staru terapijā, strādājot dažādās medicīnas aprūpes iestādēs Latvijā.

Saskaņā ar iegūto izglītību medicīnas koledžu absolventi studijas LU var turpināt 7. semestrī un profesionālā bakalaura grādu, kā arī radiogrāfera kvalifikāciju iegūt viena gada laikā.   

Pieteikšanās studijām norisināsies no 26. līdz 30. jūlijam klātienē - LU Medicīnas fakultātē Jelgavas ielā 3, 216. telpā:
26. jūlijā plkst. 11:00-15:00,
27. jūlijā plkst. 8:30-12:30,
28. jūlijā plkst. 13:00-17:00,
29. jūlijā plkst. 12:00-16:00,
30. jūlijā plkst. 10:00-14:00.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un iepriekšējo (koledžas) izglītību apliecinošs dokuments ar pielikumiem latviešu un angļu valodā. Ja kopš diploma ieguves mainīts vārds/uzvārds, nepieciešams dokuments, kas to apliecina (piemēram, laulības apliecība). Nepieciešamas arī visu dokumentu kopijas.

Jāveic reģistrācijas maksa 30 EUR apmērā. To var samaksāt jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram maksājuma uzdevumu.

Rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:
Latvijas Universitāte
Reģ. Nr. 90000076669
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums.

Papildu informācija par studijām un pieteikšanos pieejama, sazinoties elektroniski lumedi@lu.lv vai pa tālruni 67033812.  

Dalīties

Saistītais saturs