Līdz 2021. gada 16. augustam Latvijas Universitātes (LU) fakultāšu, institūtu, aģentūru un citu struktūrvienību darbinieki ir aicināti pieteikties atbalstam pētniecības projektu īstenošanai dabaszinātnēs un medicīnā. Finansējumu projektu konkursam piešķīris SIA “Mikrotīkls”.  

Lai pieteiktu projektu, aizpildīta pieteikuma forma latviešu/angļu valodā ar pievienotajiem materiāliem ir elektroniski jānosūta LU fondam uz fonds@fonds.lv . 

Kontaktpersona jautājumiem par konkursu: 
Laila Kundziņa, LU fonda izpilddirektore 
E-pasts: laila@fonds.lu.lv 
Mob.: +371 29212426 

Konkursa pieteikuma veidlapa LV | Konkursa pieteikuma veidlapa EN 

Dalīties