Vadošais pētnieks Vadims Parfejevs laboratorijā. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte.

Noslēdzoties Latvijas Zinātnes padomes organizētā Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) zinātnieku individuālo projektu atklātā konkursa pieteikumu izvērtēšanai, 2020. gada nogalē finansējums piešķirts 107 projektiem. Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātē (MF) tiks izstrādāts jauns cilvēka organoīdu modelis perifērās nervu sistēmas lomas izpētei aizkuņģa dziedzera vēža attīstībā.

"Pētnieku grupas mērķis ir izveidot cilvēka aizkuņģa dziedzera audzēja audu organoīdu modeli, kas integrē perifērās nervu sistēmas komponentus, lai pētītu vēža un nervu sistēmas šūnu mijiedarbību un identificētu potenciāli nozīmīgus terapijas mērķus," informē projekta vadītājs Vadims Parfejevs.

"Sabiedrībā pieaug nepieciešamība pēc efektīvām terapijām aizkuņģa dziedzera disfunkcijas un vēža ārstēšanai. Projekta ietvaros tiks izveidots jauns pirmsklīniskais modelis aizkuņģa dziedzera slimību un vēža izpētei. To varētu izmantot fundamentālajiem pētījumiem, diagnostikai un personalizēto terapiju validācijai. Projektam ilgtermiņā ir potenciāls sniegt ieguldījumu sabiedrības veselības problēmu risināšanā, jo tajā gūtie rezultāti var papildināt zināšanas par patoloģijā iesaistītajiem signālceļiem, optimizēt organoīdu iegūšanu, kas var tikt izmantoti individualizētai medicīnai, un kalpot par platformu zāļu pārbaudei un transplantējamo šūnu iegūšanai," tā pētījuma nozīmi skaidro V. Parfejevs.

Projekta pētniecības darbs norisināsies līdz pat 2021. gada izskaņai un to veiks LU MF farmācijas docētāju un pētnieku grupa: vadošais pētnieks Vadims Parfejevs, profesore Una Riekstiņa, pētniece Līga Kunrade, pētnieks Kārlis Pleiko, pētnieks Kaspars Jēkabsons un laborante Karina Goluba.

FLPP 2020. gada zinātnieku individuālo projektu atklātajā konkursā kopumā tika saņemti 348 projekta iesniegumi, no tiem medicīnas un veselības zinātnēs - 60. Virs kvalitātes sliekšņa šajā nozaru grupā novērtēti 38 projekti, bet finansējums piešķirts 18 pētījumiem.

Dalīties