© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitāte (LU) iesniegusi vislielāko projektu pieteikumu skaitu Latvijas Zinātnes padomes (LZP) konkursā par pētniecības specializācijas, izcilības un ietekmes stiprināšanu zinātnē.

Kopumā konkursā LZP saņēmusi 348 projektu pieteikumus, no tiem 102 projektus iesniegusi Latvijas Universitāte un četros projektos piedalās kā sadarbības partnere. Konkursā startējušas gandrīz visas LU struktūrvienības un Universitātes zinātnieku pieteiktie pētījumi pārstāv praktiski visas LU zinātņu nozares.

Atklātais konkurss atšķirībā no citiem LZP projektu konkursiem mērķēts ne vien sniegt atbalstu, attīstīt un virzīt spēcīgāko vietēju un starptautisku atzinību ieguvušu zinātnieku idejas, bet arī veicināt studējošo, doktora zinātniskā grāda pretendentu un jauno zinātnieku iesaisti projektā noteikto mērķu sasniegšanai.

Konkursa mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātnes nozarēs, atbalstot izcilāko zinātnieku un jauno zinātnieku individuālos pētniecības projektus, sagatavojoties garantētās nodarbinātības jeb tenūras (no angļu val. - tenure) sistēmas ieviešanai Latvijā, vienlaikus nodrošinot visu zinātnes nozaru grupu vienmērīgu attīstību. Tādējādi tiks stimulēta Latvijas ekonomiskā izaugsme un rūpniecības konkurētspēja, mazinot Covid-19 izraisītās sekas un sagatavojoties iespējamām līdzīgām krīzēm nākotnē.

Latvijas Universitātes zinātnieku saime novērtē zinātniskās kompetences un pētnieciskās prakses pēctecības nozīmību un, piedaloties konkursā, saredz ieguvumus studiju vides attīstībā un projektu zinātnisko grupu dalībnieku kapacitātes stiprināšanā.

LZP izsludinātais konkurss noslēdzās 28. septembrī, un viena projekta kopējais īstenošanas laiks ir 13 kalendārie mēneši. Konkursam pieejamais valsts budžeta finansējums ir 11 201 343,00 EUR. Viena projekta finansējuma apjoms – 100 389 EUR. Patlaban LZP uzsākusi iesniegto projektu izvērtēšanu, piesaistot arī starptautiskos ekspertus. Konkursa rezultāti būs zināmi š.g. novembrī.

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu iesniegumu atklātu konkursu programmas pilnais nosaukums ir “Zinātnisko institūciju zinātnes izcilības un snieguma finansējuma nodrošinājums pētniecības specializācijas, izcilības un ietekmes stiprināšanai – vienotas akadēmiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas ieviešanai un zinātnes un inovācijas lomas palielināšanai” ieviešanai 2020. – 2021. gadā.

Dalīties